• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

tempus fugit, aeternitas manet

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski
oraz niektóre inne ważne wydarzenia…

 

 

Anno Domini 2023:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Anno Domini 2022:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

 

» Niedziele « » Święta « » Wydarzenia ogólnokościelne «

Olimpiady i konkursy szkolne

Olimpiady i konkursy szkolne

Rok szkolny 2015/2016

Aktualne:

 • Olimpiada Teologii Katolickiej – etap szkolny: 17.11.2015
 • Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki – etap szkolny: 30.11.2015
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap szkolny: 15.03.2016

Olimpiady i konkursy szkolne

Olimpiady i konkursy szkolne

Rok szkolny 2015/2016

Aktualne:

 • Olimpiada Teologii Katolickiej – etap szkolny: 17.11.2015
 • Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki – etap szkolny: 30.11.2015
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap szkolny: 15.03.2016

Biblia

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

„Pieśń nad Pieśniami, Ewangelia wg św. Mateusza oraz List do Efezjan”

Terminy:

 • Zgłoszenia: do 29 lutego 2016 roku
 • Etap szkolny: 15 marca 2016 roku
 • Etap diecezjalny: 26 kwietnia 2016 roku
 • Finał konkursu: 6 – 7 czerwca 2016 roku (Niepokalanów)

Informacje szczegółowe »

Teologia

XXVI Olimpiada Teologii Katolickiej

„Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych pokoleń”

Informacje:

 • Organizatorzy:
  1. Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Stefana kard. Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
  2. Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
  3. Diecezja Łowicz
 • Etap szkolny: 17 listopada 2015 roku
 • Etap diecezjalny: 13 stycznia 2016 roku
 • Etap ogólnopolski: Łowicz, 31 marca – 2 kwietnia 2016 roku
 • Oficjalna strona OTK »
 • Literatura »

Misje - Afryka

Misyjna Olimpiada

XIV Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

Geografia, społeczeństwo, kultura i historia kontynentu oraz misji

Informacje:

Facebook