• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Błogosławieni

 • 01.09 – Wspomnienie bł. Bronisławy

  Widzenie bł. Bronisławy

  bł. Bronisława, dziewica

  1 września – wspomnienie

  Bronisława, spokrewniona ze św. Jackiem i bł. Czesławem, urodziła się około roku 1200. W młodym wieku wstąpiła do klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem. W życiu zakonnym odznaczała się wielką gorliwością. Zmarła prawdopodobnie w roku 1259.

 • 02.06 – Wspomnienie bł. Sadoka i Towarzyszy

  bł. Sadok i Towarzysze

  Błogosławieni Sadok i 48 Dominikańskich Towarzyszy, męczenników

  2 czerwca – wspomnienie dowolne

  W diecezji: krakowskiej, sandomierskiej i kaliskiej.

  Bł. Sadok, przeor klasztoru dominikańskiego w Sandomierzu, razem z 48 braćmi poniósł śmierć męczeńską z rąk Tatarów 2 czerwca 1260 roku. Według legendy wieść o czekającej ich śmierci przeczytali w "Martyrologium" w przeddzień męczeństwa, a podczas rzezi śpiewali Salve Regina. Piękną, literacką opowieść o tym wydarzeniu stworzyła Zofia Kossak w opowiadaniu "Legenda sandomierska" (zbiór "Szaleńcy Boży").

 • 02.08 – Wspomnienie bł. Augusta Czartoryskiego

  bł. August Czartoryski

  bł. August Czartoryski, prezbiter

  2 sierpnia – wspomnienie dowolne

  August Czartoryski (1858-1893), salezjanin, arystokrata polsko-hiszpańsko-francuski. Jako najstarszy syn miał odziedziczyć tytuł księcia i ogromny majątek. Jednak Bóg wybrał go dla siebie. Wielki wpływ na młodego księcia wywarł jego wychowawca Józef Kalinowski – św. Rafała. Kiedy miał 25 lat, spotkał się z księdzem Janem Bosko i od tej chwili zaczęła dojrzewać w nim decyzja o wstąpieniu do salezjanów. Musiał pokonać opory własnego ojca i salezjanów, którzy obawiali się przyjąć księcia. Jednak trwał przy swoim powołaniu. W 1888 roku złożył śluby zakonne. Odznaczał się gorliwością w wypełnianiu zobowiązań wynikających ze ślubów. Beatyfikował go Jan Paweł II w Rzymie w dniu 25.04.2004 roku.

 • 02.12 – Wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego

  bł. Rafał Chyliński

  bł. Rafał Chyliński, prezbiter

  2 grudnia – wspomnienie w zakonach franciszkańskich

  Rafał Chyliński urodził się w Wysoczce koło Poznania w 1694 roku. Po okresie służby wojskowej wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, w którym otrzymał święcenia prezbiteratu w 1717 roku. Pełnił posługę kapłańską w wielu klasztorach. Z miłością Boga łączył heroiczne oddanie się w służbie ubogich, chorych i cierpiących. Zmarł w Łagiewnikach koło Łodzi 2 grudnia 1741 roku.

 • 04.06 – Wspomnienie bł. Michała Giedroycia

  bł. Michał Giedroyć

  bł. Michał Giedroyć

  4 czerwca – wspomnienie dowolne

  Michał Giedroyć urodził się ok. 1420 roku na Litwie w rodzinie kniaziów litewskich, niedaleko Wilna. Od dzieciństwa odznaczał się głębokim życiem duchowym, lecz dotknięty kalectwem powstrzymywał się od wstąpienia do klasztoru, nie chcąc być ciężarem dla wspólnoty. Pozostając w świecie oddawał się modlitwie i pracy, a proszony o rady z pokorą dzielił się mądrością już wtedy uznawaną za Boże natchnienia.
  W dojrzałym już wieku został przyjęty do zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty w Bystrzycy na Litwie i wkrótce na własną prośbę został przeniesiony do głównego klasztoru tego zakonu przy kościele św. Marka w Krakowie. Mimo że był chromy, gorliwie pełnił posługę zakrystiana aż do śmierci 4 maja 1485 roku. Zasłynął skuteczną modlitwą, dobrocią i mądrością, a wielu za jego wstawiennictwem doznawało licznych i nadzwyczajnych łask. Relikwie błogosławionego znajdują się w kościele św. Marka w Krakowie.

 • 04.09 – Wspomnienie bł. s. Marii Stelli i Towarzyszek

  Meczennice z Nowogródka

  bł. s. Maria Stella i Towarzyszki (Nazaretanki z Nowogródka)

  4 września – wspomnienie dowolne

  Bł. siostra Maria Stella od Najświętszego Sakramentu (Adela Mardosewicz) urodziła się 14 grudnia 1888 roku we wsi Ciasnówka (obecnie Płaskowicze na Białorusi). Wstąpiła do zgromadzenia nazaretanek we wrześniu 1910 roku. Formację nowicjacką otrzymała w Albano we Włoszech, w międzynarodowym nowicjacie, gdzie złożyła pierwsze śluby. We wspólnocie nazaretańskiej pełniła różne funkcje: wychowawczym internatu, ekonomki, zakrystianki. Do Nowogródka przyjechała w 1936 roku. W czasie drugiej wojny światowej była w Nowogródku przełożoną. Siostrę Marię charakteryzowała dobroć, wspaniałomyślność i czynna miłość bliźniego, której uczyła się u stóp ołtarza, wpatrując się w Najświętszy Sakrament.
  W lipcu 1943 zgłosiła się wraz z 10 siostrami na gestapo, by ofiarować swoje życie za 120 osób, aresztowanych i przeznaczonych do rozstrzelania. Karę śmierci zamieniono aresztowanym na roboty w Niemczech (zatrzymanych wywieziono 24 lipca, a nielicznych uwolniono). Wszyscy wywiezieni przeżyli wojnę. Siostry zostały wezwane 31 lipca, a następnego dnia, bez sądu i wyroku, zostały rozstrzelane.
  Ich beatyfikacja odbyła się w Rzymie 5 marca 2000 roku.

 • 05.01 – Wspomnienie bł. Marii Marceliny Darowskiej

  bł. Marcelina Darowska

  bł. Maria Marcelina Darowska, zakonnica

  5 stycznia – wspomnienie dowolne

  Bł. Marcelina z Kotowiczów Darowska urodziła się dnia 16 stycznia 1827 roku w Szulakach. W roku 1857 razem z Józefą Karską założyła w Rzymie Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP dla pracy nad odrodzeniem rodziny przez wychowanie kobiety. W 1863 roku przeniosła je do archidiecezji lwowskiej do Jazłowca. Rozwijającemu się Zgromadzeniu przekazała duchowość opartą na szukaniu Boga samego w prawdzie, bezinteresowności i na pełnieniu woli Bożej na wzór Niepokalanej. Zakładom wychowawczym sióstr niepokalanek pozostawiła oryginalny system nauczania i wychowania. Zmarła 5 stycznia 1911 roku w Jazłowcu. Została beatyfikowana w roku 1996 przez papieża Jana Pawła II.

 • 05.06 – Wspomnienie bł. Małgorzaty Szewczyk

  bł. Małgorzata Szewczyk

  bł. Małgorzata Łucja Szewczyk, zakonnica

  5 czerwca – wspomnienie dowolne

  Urodziła się w 1828 roku w głęboko religijnej rodzinie polskiej w Szepetówce na Wołyniu (obecnie Ukraina). Wcześnie osierocona, znalazła duchowe oparcie w Bogu i Matce Najświętszej. Mając 20 lat, wstąpiła do III Zakonu Franciszkańskiego i złożyła prywatne śluby rad ewangelicznych. Odtąd wiernie szła za Chrystusem drogą ukazaną przez św. Franciszka i odważnie świadczyła miłosierdzie w trudnym okresie niewoli narodowej. W latach 1870-1873 służyła chorym pielgrzymom w Jerozolimie.
  Następnie udała się do Zakroczymia. Po odprawieniu rekolekcji pod kierunkiem o. Honorata Koźmińskiego, wynajęła mieszkanie i zaczęła gromadzić ubogie i chore staruszki, którymi opiekowała się z wielkim oddaniem. Gdy przyłączyły się do niej pierwsze kandydatki, zachęcone przykładem jej miłości i ubóstwa, w 1881 roku z pomocą o. Honorata założyła Zgromadzenie, które z czasem przyjęło nazwę Córki Matki Bożej Bolesnej – Serafitki.

 • 05.10 – Wspomnienie bł. Bartolo Longo

  bł. Bartolo Longo

  bł. Bartolo Longo, Kawaler Maryi

  5 października – wspomnienie dodatkowe

  Bartłomiej Longo, wł. Bartolo Longo (1841-1926) – uczeń pijarski, został tercjarzem dominikańskim i przyjął imię Brat Różaniec. Jest autorem Nowenny Pompejańskiej, która trwa 54 dni.

 • 06.06 – Wspomnienie bł. Marii Kartowskiej

  bł. Maria Karłowska

  bł. Maria Kartowska, dziewica

  6 czerwca – wspomnienie dowolne

  Bł. Maria Karłowska urodziła się w majątku Slupówka (dziś Karłowa, w archidiecezji gnieźnieńskiej) jako jedenaste dziecko rodziny ziemiańskiej. Mając 17 lat, złożyła prywatnie ślub dozgonnej czystości. W tym czasie oddawała się z zapałem działalności dobroczynnej wśród chorych i ubogich, a takie wielodzietnych rodzin. Od 1892 roku poświęciła się pracy dla dziewcząt słabych i zagubionych moralnie. W roku 1894 założyła Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Zmarła w opinii świętości 24 marca 1935 roku w Pniewitem na Pomorzu. Została beatyfikowana przez Jana Pawła II w Zakopanem 6 czerwca 1997 roku.

 • 06.07 – Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

  św. Maria Teresa Ledóchowska

  bł. Maria Teresa Ledóchowska, dziewica

  6 lipca – wspomnienie

  Maria Teresa urodziła się 29 kwietnia 1863 roku w Loosdorf w Austrii. Otrzymała głęboko religijne wychowanie. Mając lat 27 zrezygnowała ze stanowiska damy dworu i wszystkie swoje talenty literackie i organizacyjne poświęciła dziełu misji afrykańskich. Dnia 9 września 1895 roku złożyła śluby zakonne jako pierwsza sodaliska założonego przez siebie stowarzyszenia misyjnego, zwanego Sodalicją świętego Piotra Klawera (Klawerianki – SSPC). Zmarła 6 lipca 1922 roku w Rzymie i tam spoczywa. Jest patronką dzieł misyjnych w Polsce.

 • 07.02 – Wspomnienie bł. Klary Szczęsnej

  bł. Klara Szczęsna

  bł. Klara Ludwika Szczęsna

  7 lutego – wspomnienie dowolne

  Klara Ludwika Szczęsna (1863-1916) – wraz ze św. Józefem Pelczarem współzałożycielka Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (SSCJ – sercanki).

 • 07.02 – Wspomnienie bł. Piusa IX

  bł. Pius IX

  bł. Pius IX, papież

  7 lutego – wspomnienie dowolne

  W życiu Piusa IX nade wszystko wybija się wierność Chrystusowi i męstwo w obronie Kościoła. Jako wielki czciciel Najświętszego Serca Jezusa, Pius IX ustalił specjalną uroczystość dla całego Kościoła, a w 1838 roku oddał świat pod opiekę Bożego Serca ogłosił także dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi (1854). W czasie zwołanego przez siebie I Soboru Watykańskiego ogłosił dogmat o nieomylności papieża w sprawach religijnych i moralnych, potępił też Kulturkampf w Niemczech.
  Pius IX zaprotestował przeciwko rosyjskiemu okrucieństwu w dławieniu powstania styczniowego w 1863. Wezwał cały Kościół katolicki na świecie do modlitw za Polskę.
  Jego pontyfikat był najdłuższy po św. Piotrze (ponad 31 lat). Błogosławionym został ogłoszony 3.09.2000 przez Jana Pawła II.

 • 07.06 – Wspomnienie bł. M.Tomaszka i Z.Strzałkowskiego

  bł. Michał i Zbigniew

  bł. Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski, męczennicy

  7 czerwca – wspomnienie dowolne

  Zbigniew Strzałkowski urodził się w Tarnowie w roku 1958. Pierwsze śluby w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych złożył w roku 1980, a w roku 1986 przyjął święcenia kapłańskie; po okresie pracy wychowawczej w niższym seminarium w Legnicy, wyjechał na misję do Peru.

  Michał Tomaszek urodził się w Łękawicy w roku 1960. Pierwsze śluby w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych złożył w roku 1981, a w roku 1987 przyjął święcenia kapłańskie. Po okresie pracy duszpasterskiej w Pieńsku wyjechał na misję do Peru.

  W rozległej parafii Pariacoto (diecezja Chimbote) pracowali obydwaj 2 lata, budując wspólnotę franciszkańską i służąc ludowi. Odwiedzając andyjskie wioski, oddawali się ofiarnie posłudze pastoralnej i charytatywnej. 9 sierpnia 1991 roku, wieczorem, zostali zamordowani przez członków komunistycznej partyzantki Świetlisty Szlak. Ich beatyfikacja miała miejsce 5 grudnia 2015 roku w Chimbote w Peru.

 • 07.07 – Wspomnienie bł. Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci

  bł. Józef i Wiktoria Ulmowie z dzieci

  bł. Józef i Wiktoria Ulmowie oraz ich dzieci

  7 lipca – wspomnienie

 • 07.08 – Wspomnienie bł. Edmunda Bojanowskiego

  bł. Edmund Bojanowski

  bł. Edmund Bojanowski

  7 sierpnia – wspomnienie dowolne

  Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 roku w Grabonogu k/Gostynia (archidiecezja poznańska). Szlachcic, patriota, głęboko religijny – wybrał życie w celibacie, aby być bardziej wolnym i dyspozycyjnym dla królestwa Bożego. Rzeczywistość ziemską odczytał w duchu ewangelicznym, angażując się szczególnie w służbie zaniedbanego ludu wiejskiego, z całkowitym zapomnieniem o sobie. W 1850 założył zakonne Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Zrealizował powszechne powołanie do świętości i nakreślając swoim życiem model i wzór apostolstwa świeckich, stał się prekursorem Soboru Watykańskiego II. Zmarł 7 sierpnia 1871 roku w Górce Duchownej. Jest pionierem apostolatu świeckich ściśle współpracujących z hierarchią kościelną.

 • 07.09 – Wspomnienie bł. Melchiora Grodzieckiego

  św. Melchior Grodziecki SJ

  bł. Melchior Grodziecki, prezbiter i męczennik

  7 września – wspomnienie dowolne

  Melchior urodził się w Cieszynie w roku 1582. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i jako kapłan tego zakonu pracował w Pradze i w Koszycach. W Koszycach działali razem z nim Stefan Pongracz, jezuita z Węgier, oraz Marek Kriż, kanonik ze Strzygomia. Jerzy Rakoczy, zdobywszy Koszyce, uwięził tych kapłanów i po torturach kazał ich zamordować 7 września 1619 roku.

 • 08.08 – Wspomnienie bł. Zefiryna Giméneza Malli

  bł. Zefiryn Malla

  bł. Zefiryn Giménez Malla, męczennik

  8 sierpnia – wspomnienie dodatkowe   Facebook

  Niektóre źródła podają 2 sierpnia jako datę jego wspomnienia liturgicznego

  Zefiryn (Ceferino Giménez MallaEl Pele, El Kalo) urodził się 26.08.1861 w Benavent de Lérida, w hiszpańskiej Katalonii. Przyszedł na świat w katolickiej rodzinie hiszpańskich Romów, którzy żyli jako wędrowcy w Katalonii i Aragonii. Nigdy nie uczęszczał do szkoły, całe życie był analfabetą. Został ochrzczony jako człowiek dorosły w dniu św. Zefiryna.

 • 08.11 – Wspomnienie bł. Jana Dunsa Szkota

  bł. Jan Duns Szkot

  bł. Jan Duns Szkot OFM

  8 listopada – wspomnienie dowolne

  Urodził się w 1265 roku w szkockim miasteczku Duns (w hrabstwie Berwick). W 1279 roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Po święceniach kapłańskich w 1291 roku podjął studia na Uniwersytecie w Paryżu (1293-1296). Wykładał następnie na uniwersytetach w Cambridge, Oxfordzie i Paryżu. W 1303 roku został wygnany z Paryża, ponieważ odmówił złożenia podpisu pod apelem Filipa IV Pięknego, który odwołał się do soboru przeciw papieżowi Bonifacemu VIII. Rok później powrócił i uzyskał tytuł magistra teologii. W 1307 roku znów opuścił Paryż i udał się do Kolonii, gdzie pełnił urząd regenta studiów teologicznych. Umarł w Kolonii 8 listopada 1308 roku.

 • 09.02 – Wspomnienie bł. Anny Katarzyny Emmerich

  bł. Anna Katarzyna Emmerich

  bł. Anna Katarzyna Emmerich

  9 lutego – wspomnienie dowolne

  Anna Katarzyna Emmerich urodziła się 8.09.1774 roku w bardzo ubogiej chłopskiej rodzinie w Niemczech. W domu było ich dziewięcioro. Do szkoły chodziła tylko parę tygodni. W jej domu panowała za to atmosfera modlitwy i zdrowej pobożności. Już jako dziewczynka doświadczała łask mistycznych: ukazywał jej się Pan Jezus i Matka Boża; ona sama uważała te doświadczenia za coś zwyczajnego. Myślała wtedy, że także inne dzieci mają podobne wizje.
  W swoim sercu odczuła, ze Bóg wzywa ją do życia całkowicie poświęconego dziełu zbawiania ludzi. Mając 24 lata otrzymała stygmaty korony cierniowej, na jej głowie pojawiły się rany, które ukrywała pod noszoną stale opaską.

Facebook