• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Topografia

Style i formatowanie strony

 

Formatowanie Szablon JM-Business02
Style dodane

Akapit

Adres
Sformatowany

Nagłówek 1

Nagłówek 2

Nagłówek 3

Nagłówek 4

Nagłówek 5
Nagłówek 6

border_img

border_img1

border_img2

border_img3

readon

green

blue

red

jellow

grey

greenfil

bluefill

redfill

jellowfill

greyfill

dark1

dark2

quote

colortable

linked

square

calendar

title

img_title

tekst

podpis

info

kom

light

uwagi

kkk

belka

biblos

rozmowa

data

dni

swieta

wydarzenia

blok

cytat

quote-left

quote-right

zloty

czerwony

zielony

niebieski

fiolet

 

hrl


hrc


 

brown, gold, violet

czytaj

zobacz

.poezja, .wiecej

Facebook