• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Niedziela

 • 01.10 – 26. Niedziela zwykła

  Ikona św. Pawła (Góra Athos)

  1 października 2023 roku

  Pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie.

 • 02.06 – 9. Niedziela zwykła

  Jezus wśród zbóż

  9. Niedziela zwykła

  2 czerwca 2024 roku

  Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?».

 • 03.03 – 3. Niedziela Wielkiego Postu

  Rembrandt, Mojżesz z Dziesięcioma Przykazaniami

  III Niedziela Wielkiego Postu

  3 marca 2024 roku

  W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: "Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
  Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie…

 • 03.09 – 22. Niedziela zwykła

  Michał Anioł, Jeremiasz

  22. Niedziela zwykła

  3 września 2023 roku

  Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś…

 • 03.12 – 1. Niedziela Adwentu

  Znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach...

  I Niedziela Adwentu

  3 grudnia 2023 roku

  Adwent jest przygotowaniem do wielkiej radosnej odmiany. Miarą Adwentu w każdym z nas jest postęp wewnętrzny, postęp duchowy człowieka. Trzeba, abyśmy nasz tegoroczny Adwent mierzyli również tą miarą. Trzeba, abyśmy do tego postępu przykładali się całym sercem. Trzeba, abyśmy szukali oczyszczenia w Sakramencie Pokuty i umocnienia w Eucharystii.

  św. Jan Paweł II

 • 04.02 – 5. Niedziela zwykła

  Christus uzdrawiający teściową Piotra

  5. Niedziela zwykła

  4 lutego 2024 roku

  Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedział Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.

 • 05.05 – 6. Niedziela Wielkanocna

  Saint John the Evangelist

  VI Niedziela Wielkanocna

  5 maja 2024 roku

  Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

 • 05.11 – 31. Niedziela zwykła

  Faryzeusze i uczeni w Piśmie

  31. Niedziela zwykła

  5 listopada 2023 roku

  Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: "Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze..

 • 06.08 – 18. Niedziela zwykła

  Rozmnożenie chlebów i ryb

  18. Niedziela zwykła

  6 sierpnia 2023 roku

  Jezus kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków.

  6 sierpnia przypada Święto Przemienienia Pańskiego.
 • 07.04 – 2. Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

  Benedykt XVI błogosławi Obraz Pana Jezusa Miłosiernego

  II Niedziela Wielkanocna (Biała),
  czyli Miłosierdzia Bożego

  7 kwietnia 2024 roku

  "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

 • 07.07 – 14. Niedziela zwykła

  Jezus w synagodze w Nazarecie

  14. Niedziela zwykła

  7 lipca 2024 roku

  Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze.

 • 08.10 – 27. Niedziela zwykła

  Vincent van Gogh, Czerwona Winnica

  27. Niedziela zwykła

  8 października 2028 roku

  Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał…

 • 09.06 – 10. Niedziela zwykła

  Lucas Cranach, Adam i Ewa w Rajskim Ogrodzie

  10. Niedziela zwykła

  9 czerwca 2024 roku

  Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: "Gdzie jesteś?" On odpowiedział: "Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się…

 • 10.03 – 4. Niedziela Wielkiego Postu

  Nikodem i Jezus na dachu

  IV Niedziela Wielkiego Postu

  Lætare – Wesel się

  10 marca 2024 roku

  Niedzielę tę określamy mianem Lætare. Nazwa pochodzi od pierwszych słów łacińskiej antyfony na wejście (introit) tej niedzieli: Laetare, Ierusalem… Wesel się Jeruzalem…
  Zgodnie z dawną tradycją liturgiczną, w dniu dzisiejszym kapłan może ubrać ornat koloru różowego, który jest połączeniem fioletu z bielą i oznacza radość pośród pokuty.

 • 10.09 – 23. Niedziela zwykła

  Prorok Ezechiel

  23. Niedziela zwykła

  10 września 2023 roku

  To mówi Pan: Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, abyś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu.

 • 10.12 – 2. Niedziela Adwentu

  św. Jan Chrzciciel

  II Niedziela Adwentu

  10 grudnia 2023 roku

  Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy.

 • 11.02 – 6. Niedziela zwykła

  Światowy Dzień Trędowatych

  6. Niedziela zwykła

  11 lutego 2023 roku

  Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić».

 • 12.05 – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

  Jan Matejko, Wniebowstąpienie

  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

  VII Niedziela Wielkanocna

  12 maja 2024 roku

  KKK 665 Wniebowstąpienie Chrystusa określa ostateczne wejście człowieczeństwa Jezusa do niebieskiego panowania Boga, skąd kiedyś powróci (por. Dz 1,11), które jednak obecnie zakrywa Go przed wzrokiem ludzi (por. Kol 3,3).

 • 12.11 – 32. Niedziela zwykła

  Panny

  32. Niedziela zwykła

  12 listopada 2023 roku

  Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca…

 • 13.08 – 19. Niedziela zwykła

  Chrystus ratujący Piotra

  19. Niedziela zwykła

  13 sierpnia 2023 roku

  Odpowiedział Piotr: "Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie". A On rzekł: "Przyjdź". Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: "Panie, ratuj mnie".

Facebook