• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Niedziela

 • 01.10 – 26. Niedziela zwykła

  Ikona św. Pawła (Góra Athos)

  1 października 2023 roku

  Pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie.

 • 02.07 – 13. Niedziela zwykła

  Eliasz i Elizeusz

  13. Niedziela zwykła

  2 lipca 2023 roku

  Pan rzekł do Eliasza: Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie. Eliasz stamtąd poszedł i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz.

 • 03.03 – 3. Niedziela Wielkiego Postu

  Rembrandt, Mojżesz z Dziesięcioma Przykazaniami

  III Niedziela Wielkiego Postu

  3 marca 2024 roku

  W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: "Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
  Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie…

 • 03.09 – 22. Niedziela zwykła

  Michał Anioł, Jeremiasz

  22. Niedziela zwykła

  3 września 2023 roku

  Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś…

 • 03.12 – 1. Niedziela Adwentu

  Znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach...

  I Niedziela Adwentu

  3 grudnia 2023 roku

  Adwent jest przygotowaniem do wielkiej radosnej odmiany. Miarą Adwentu w każdym z nas jest postęp wewnętrzny, postęp duchowy człowieka. Trzeba, abyśmy nasz tegoroczny Adwent mierzyli również tą miarą. Trzeba, abyśmy do tego postępu przykładali się całym sercem. Trzeba, abyśmy szukali oczyszczenia w Sakramencie Pokuty i umocnienia w Eucharystii.

  św. Jan Paweł II

 • 04.02 – 5. Niedziela zwykła

  Christus uzdrawiający teściową Piotra

  5. Niedziela zwykła

  4 lutego 2024 roku

  Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedział Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.

 • 04.06 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

  Andriej Rublow, Trójca Święta

  Uroczystość Najświętszej Trójcy

  Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

  4 czerwca 2023 rok

  Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 261)
  Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty.

 • 05.11 – 31. Niedziela zwykła

  Faryzeusze i uczeni w Piśmie

  31. Niedziela zwykła

  5 listopada 2023 roku

  Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: "Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze..

 • 06.08 – 18. Niedziela zwykła

  Rozmnożenie chlebów i ryb

  18. Niedziela zwykła

  6 sierpnia 2023 roku

  Jezus kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków.

  6 sierpnia przypada Święto Przemienienia Pańskiego.
 • 07.04 – 2. Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

  Benedykt XVI błogosławi Obraz Pana Jezusa Miłosiernego

  II Niedziela Wielkanocna (Biała),
  czyli Miłosierdzia Bożego

  7 kwietnia 2024 roku

  "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

 • 07.05 – 5. Niedziela Wielkanocna

  Ikona Jezusa Chrystusa, VI w.

  V Niedziela Wielkanocna

  7 maja 2023 roku

  "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście".

 • 08.10 – 27. Niedziela zwykła

  Vincent van Gogh, Czerwona Winnica

  27. Niedziela zwykła

  8 października 2028 roku

  Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał…

 • 09.07 – 14. Niedziela zwykła

  Giotto di Bondone, Wjazd do Jerozolimy, c.1304

  14. Niedziela zwykła

  9 lipca 2023 roku

  Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.

 • 10.03 – 4. Niedziela Wielkiego Postu

  Nikodem i Jezus na dachu

  IV Niedziela Wielkiego Postu

  Lætare – Wesel się

  10 marca 2024 roku

  Niedzielę tę określamy mianem Lætare. Nazwa pochodzi od pierwszych słów łacińskiej antyfony na wejście (introit) tej niedzieli: Laetare, Ierusalem… Wesel się Jeruzalem…
  Zgodnie z dawną tradycją liturgiczną, w dniu dzisiejszym kapłan może ubrać ornat koloru różowego, który jest połączeniem fioletu z bielą i oznacza radość pośród pokuty.

 • 10.09 – 23. Niedziela zwykła

  Prorok Ezechiel

  23. Niedziela zwykła

  10 września 2023 roku

  To mówi Pan: Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, abyś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu.

 • 10.12 – 2. Niedziela Adwentu

  św. Jan Chrzciciel

  II Niedziela Adwentu

  10 grudnia 2023 roku

  Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy.

 • 11.02 – 6. Niedziela zwykła

  Światowy Dzień Trędowatych

  6. Niedziela zwykła

  11 lutego 2023 roku

  Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić».

 • 11.06 – 10. Niedziela zwykła

  Powołanie św. Mateusza

  10. Niedziela zwykła

  11 czerwca 2023 roku

  Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim.

 • 12.11 – 32. Niedziela zwykła

  Panny

  32. Niedziela zwykła

  12 listopada 2023 roku

  Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca…

 • 13.08 – 19. Niedziela zwykła

  Chrystus ratujący Piotra

  19. Niedziela zwykła

  13 sierpnia 2023 roku

  Odpowiedział Piotr: "Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie". A On rzekł: "Przyjdź". Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: "Panie, ratuj mnie".

Facebook