• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Papież

 • 03.09 – Wspomnienie św. Grzegorza I Wielkiego

  św. Grzegorz Wielki

  św. Grzegorz I Wielki, papież i doktor Kościoła

  3 września – wspomnienie

  Grzegorz urodził się w Rzymie około roku 540. Odbył karierę urzędniczą i został prefektem Rzymu. Obrał życie monastyczne, otrzymał święcenia diakona i był legatem papieskim w Konstantynopolu. Dnia 3 września 590 został wybrany papieżem. Był gorliwym pasterzem, opiekunem biednych i płodnym autorem dzieł teologicznych. Wysłał misjonarzy do Anglii. Zmarł w Rzymie 12 marca 604 roku.

 • 07.02 – Wspomnienie bł. Piusa IX

  bł. Pius IX

  bł. Pius IX, papież

  7 lutego – wspomnienie dowolne

  W życiu Piusa IX nade wszystko wybija się wierność Chrystusowi i męstwo w obronie Kościoła. Jako wielki czciciel Najświętszego Serca Jezusa, Pius IX ustalił specjalną uroczystość dla całego Kościoła, a w 1838 roku oddał świat pod opiekę Bożego Serca ogłosił także dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi (1854). W czasie zwołanego przez siebie I Soboru Watykańskiego ogłosił dogmat o nieomylności papieża w sprawach religijnych i moralnych, potępił też Kulturkampf w Niemczech.
  Pius IX zaprotestował przeciwko rosyjskiemu okrucieństwu w dławieniu powstania styczniowego w 1863. Wezwał cały Kościół katolicki na świecie do modlitw za Polskę.
  Jego pontyfikat był najdłuższy po św. Piotrze (ponad 31 lat). Błogosławionym został ogłoszony 3.09.2000 przez Jana Pawła II.

 • 11.10 – Wspomnienie św. Jana XXIII

  św. Jan XXIII

  św. Jan XXIII, papież

  11 października – wspomnienie

  Angelo Giuseppe Roncalli urodził się we wsi Sotto il Monte, w prowincji Bergamo we Włoszech 25.11.1881 roku. Mając 11 lat wstąpił do seminarium diecezjalnego, a następnie ukończył studia w rzymskim Seminarium Papieskim. W 1904 roku został wyświęcony na kapłana i pełnił obowiązki sekretarza biskupa Bergamo. W 1921 roku rozpoczął posługę w Stolicy Apostolskiej jako przewodniczący Rady Głównej Papieskiego Dzieła ds. Rozkrzewiania Wiary na terenie Italii; w roku 1925 został wizytatorem apostolskim, a następnie delegatem apostolskim w Bułgarii, a od 1935 r. w Turcji i Grecji.

 • 11.12 – Wspomnienie św. Damazego I, papieża

  św. Damazy I

  św. Damazy I, papież

  11 grudnia – wspomnienie dowolne

  Urodził się ok. 305 roku. Był z pochodzenia Hiszpanem. Należał do duchowieństwa Kościoła rzymskiego, którego biskupem został w 366 roku w czasach niezwykle burzliwych. Znany jest zwłaszcza z gorliwego rozkrzewiania kultu męczenników rzymskich. Uporządkował katakumby po zniszczeniach w okresie prześladowań chrześcijan, umieszczając tam epigramy nagrobne. Zwoływał synody dla zwalczania odstępstw od wiary; wkładał wiele trudu w głoszenie prawdziwej nauki Kościoła. Na jego polecenie św. Hieronim podjął się przekładu Pisma Świętego na łacinę. Zmarł w 384 roku.

 • 13.04 – Wspomnienie św. Marcina I

  św. Marcin I, papież i męczennik

  św. Marcin I, papież i męczennik

  13 kwietnia – wspomnienie dowolne

  Marcin urodził się w Todi, w Umbrii. Był kapłanem Kościoła rzymskiego, a w roku 649 został wybrany papieżem. W tym samym roku zwołał sobór, na którym zostali potępieni monoteleci. W roku 653 został uwięziony przez cesarza Konstantyna II i przewieziony do Konstantynopola. Wycierpiał wiele. Zmarł na wygnaniu w Chersonezie w roku 656.

 • 13.08 – Wspomnienie św. Poncjana i Hipolita

  św. Poncjan i Hipolit

  Święci męczennicy Poncjan, papież i Hipolit, prezbiter

  13 sierpnia – wspomnienie dowolne

  Papież Poncjan i kapłan rzymski Hipolit, pisarz kościelny, został zesłani przez cesarza Maksymina (235-238) do ciężkich robót na Sardynię w roku 235. Obaj zmarli na zesłaniu. Ich ciała przeniesiono do Rzymu i groby otoczono kultem.

 • 18.05 – Wspomnienie św. Jana I

  św. Jan I, papież

  św. Jan I, papież i męczennik

  18 maja – wspomnienie dowolne

  Jan urodził się w Toskanii, został biskupem Kościoła rzymskiego w roku 523. Jako legat króla Teodoryka udał się do Konstantynopola, do cesarza Justyna. Po jego powrocie król, niezadowolony z wyniku poselstwa, kazał go uwięzić. Zmarł w Rawennie 18 maja 526 roku.

 • 19.04 – Wspomnienie św. Leona IX

  św. Leon IX

  św. Leon IX, papież

  19 kwietnia – wspomnienie dowolne

  Św. Leon IX (Bruno hrabia Egisheim-Dagsburg) urodził się w 1002 w Alzacji, papieżem został w 1049. Rozpoczął reformę odnowy moralnej Kościoła, wzorując się na zasadach klasztoru benedyktyńskiego w Cluny. Zwoływał liczne synody, które zajmowały się głównie zwalczaniem w Kościele symonii i wprowadzeniem celibatu wśród kleru. Odbył liczne podróże do Niemiec i Francji.

 • 21.08 – Wspomnienie św. Piusa X

  św. Pius X

  św. Pius X, papież

  21 sierpnia – wspomnienie

  Józef Sarto (Giuseppe Melchiorre Sarto) urodził się w Riese (k/Wenecji) w 1835 roku jako drugie z dziesięciorga dzieci wiejskiego listonosza. Ukończywszy studia teologiczne był kolejno wikarym, proboszczem, ojcem duchownym seminarium, biskupem Mantui, wreszcie kardynałem i patriarchą Wenecji. W roku 1903 został wybrany papieżem.
  Jako pasterz całego Kościoła odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstej Komunii świętej i wczesnej Komunii dzieci. Zapoczątkował odrodzenie liturgii przez reformę kalendarza kościelnego, brewiarza i śpiewu. Odnowił studia biblijne i skodyfikował prawo kościelne. Energicznie zwalczał błędy modernizmu. Przez całe życie odznaczał się pokorą, łagodnością, miłosierdziem dla biednych i umiłowaniem ubóstwa. Zmarł 20 sierpnia 1914 roku.

 • 22.10 – Uroczystość św. Jana Pawła II

  św. Jan Paweł II

  św. Jan Paweł II, papież

  22 października – uroczystość  

  Karol Józef Wojtyła, urodził się w 1920 r. w Wadowicach. (…) 16 października 1978 wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II. (…) Zmarł w Rzymie, 2 kwietnia 2005 r., w wigilię II Niedzieli Wielkanocnej, czyli Miłosierdzia Bożego. Beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI w niedzielę Miłosierdzia Bożego 1.05.2011 roku. Kanonizowany, wraz z Janem XXIII, przez papieża Franciszka w niedzielę Miłosierdzia Bożego 27.04.2014 roku. Więcej »

 • 25.05 – Wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża

  św. Grzegorz

  św. Grzegorz VII, papież

  25 maja – wspomnienie dowolne

  Hildebrand urodził się w Tuscii około roku 1028. Kształcił się w Rzymie, następnie wstąpił do zakonu benedyktynów. Jako legat papieski pracował owocnie nad dziełem reformy Kościoła. Został papieżem w roku 1073 i przybrał imię Grzegorz VII. Stawał w obronie wolności Kościoła. Zwalczany, zwłaszcza przez króla Henryka IV, zmarł na wygnaniu w Salerno w roku 1085.

 • 27.05 – Wspomnienie św. Pawła VI

  św. Paweł VI

  św. Paweł VI, papież

  27 maja – wspomnienie dowolne

  Jan Chrzciciel Montini urodził się 26 września 1897 r. w Concesio koło Brescii. 29 maja 1920 r. przyjął święcenia prezbiteratu i pierwsze lata swojej posługi oddał Stolicy Apostolskiej. W 1923 r. pełnił funkcję sekretarza nuncjatury w Warszawie, uczestniczył w pracach nad konkordatem między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską. W 1954 r. został mianowany arcybiskupem Mediolanu. Wyniesiony na Stolicę Piotrową 21 czerwca 1964 r., doprowadził do pomyślnego zakończenia Soboru Watykańskiego II; przyczynił się do odnowy życia kościelnego, szczególnie liturgii, dialogu ekumenicznego i ewangelizacji współczesnego świata. Zmarł 6 sierpnia 1978 r. Papież Franciszek ogłosił papieża Pawła VI błogosławionym 19 października 2014 w dniu zakończenia III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. Kanonizowany 14.10.2018 roku.

 • 30.04 – Wspomnienie św. Piusa V

  św. Pius V

  św. Pius V, papież

  30 kwietnia – wspomnienie dowolne

  Michał Ghislieri urodził się koło miasta Alessandria w Italii w roku 1504. W zakonie dominikanów, do którego wstąpił, nauczał teologii. Potem został biskupem i kardynałem, a w roku 1566 papieżem. Podjął dzieło odnowy Kościoła wszczęte przez Sobór Trydencki, kładł wielki nacisk na szerzenie wiary i przeprowadził reformę liturgii. Aby upamiętnić zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad turecką w bitwie pod Lepanto w roku 1571, które zostało wyproszone modlitwą różańcową, ustanowił wspomnienie NMP Różańcowej. Zmarł dnia 1 maja 1572 roku.

 • Biskupi Rzymu – papieże naszych czasów

  Godło Stolicy Apostolskiej i Papiestwa

  Biskupi Rzymu – papieże naszych czasów

  Pontyfikaty XX i XXI wieku

  Zaprawdę powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Skała,
  i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.
  I tobie dam klucze królestwa niebieskiego;
  cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

  Mt 16,18-19

 • Papież Benedykt XVI (2005-2013)

  Benedetto XVI

  Papież Benedykt XVI (2005 – 2013)

  Joseph Ratzinger (16.04.1927 – 31.12.2022)

  Sylwetka Benedykta XVI

  Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn w bawarskiej diecezji pasawskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1951 r. W wieku 26 lat rozpoczął działalność naukową, początkowo jako wykładowca dogmatyki i teologii fundamentalnej we Fryzyndze, a następnie był profesorem w Bonn, Münster, Tybindze i Ratyzbonie.

 • Papież Franciszek (od 13.03.2013)

  papa Francesco

  Papież Franciszek (od 13.03.2013)

  Jorge Mario Bergoglio SI

  ur. 17.12.1936 w Buenos Aires

  19.03.2013 – Inauguracja pontyfikatu

   

  Annuntio vobis gaudium magnum: HABEMUS PAPAM…

 • Papież Jan Paweł II (1978-2005)

  Jan Paweł II

  Papież Jan Paweł II (1978 – 2005)

  Karol Józef Wojtyła (18.05.1920 - 2.04.2005)

  Karol Wojtyła urodził się 18.05.1920 w Wadowicach. Wyświęcony na prezbitera w Krakowie kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił różne obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II.
  16 października 1978 wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską, przede wszystkim, rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych zakątków świata. Szczególnym owocem jego spuścizny duchowej są, m.in.: bogate magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich. Zmarł w Rzymie, 2 kwietnia 2005, w wigilię II Niedzieli Wielkanocnej, czyli Miłosierdzia Bożego.
  Beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI w niedzielę Miłosierdzia Bożego 1.05.2011 roku. Kanonizowany, wraz z Janem XIII, przez papieża Franciszka w niedzielę Miłosierdzia Bożego 27.04.2014 roku. Liturgiczne wspomnienie obchodzone jest 22 października.

 • Papież Jan XXIII (1958–1963)

  bł. Jan XXIII

  Papież Jan XXIII (1958 – 1963)

  Angelo Giuseppe Roncalli (25.11.1881 – 3.06.1963)

  Angelo Giuseppe Roncalli został wybrany papieżem w 1958 roku po śmierci Piusa XII. Zwołał Sobór Watykański II, ogłosił osiem encyklik, z których najważniejsze to "Mater et Magistra" oraz "Pacem in terris". Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w 2000 roku, razem z papieżem Piusem IX. W liturgii wspominany jest 11 października – w rocznicę dnia, w którym nastąpiło uroczyste otwarcie Sobór Watykański II.
  Kanonizowany, wraz z Janem Pawłem II, przez papieża Franciszka w niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27.04.2014 roku.

 • Papież Paweł VI (1963–1978)

  Paweł VI

  Papież Paweł VI (1963 – 1978)

  Giovanni Battista Montini (26.09.1897 – 6.08.1978)

  Giovanni Battista Montini – arcybiskup Mediolanu (1954-1963), papieżem został wybrany dniu 21 czerwca 1963. Beatyfikowany przez papieża Franciszka 19 października 2014 w dniu zakończenia III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. Jego wspomnienie liturgiczne zostało wyznaczone na 29 maja, dzień rocznicy przyjęcia przez niego święceń prezbiteratu. Kanonizowany 14.10.2018 roku

 • Papież w Kościele

  Wręczenie kluczy św. Piotrowi

  Papież w Kościele

  Katecheza (I/19): Ukazywanie szczególnego miejsca i roli papieża w Kościele

Facebook