• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

tempus fugit, aeternitas manet

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski
oraz niektóre inne ważne wydarzenia…

 

 

Anno Domini 2023:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Anno Domini 2024:   IIIIII – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII

 

» Niedziele « » Święta « » Wydarzenia ogólnokościelne «

Maj A.D. 2022

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

Miesiąc nabożeństw majowych z Litanią Loretańska do NMP

1.05

III Niedziela Wielkanocna

Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika (I w.)

XIV Tydzień Biblijny, 1 – 8.05.2022

I niedziela miesiąca — adoracja Najświętszego Sakramentu

3. tydzień wielkanocny

2.05

Wspomnienie św. Atanazego (IV w.)

Wspomnienie św. Zygmunta (VI w.)

3. tydzień wielkanocny

3.05

Uroczystość NMP, Królowej Polski

3. tydzień wielkanocny

4.05

Święto św. Floriana, męczennika (II/III w.)

3. tydzień wielkanocny

5.05

Wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka (XV w.)

I czwartek miesiąc – Godzina Święta

3. tydzień wielkanocny

6.05

Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba (I w.)

I piątek miesiąca — Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa »

3. tydzień wielkanocny

7.05

Wspomnienie NMP, Matki Łaski Bożej

I sobota miesiąca — Litania Loretańska do Matki Bożej »

3. tydzień wielkanocny

8.05

IV Niedziela Wielkanocna

Uroczystość św. Stanisława BM (XI w.)

Procesja św. Stanisława z Wawelu na Skałkę

4. tydzień wielkanocny

9.05

Wspomnienie św. Pachomiusza (III/IV w.)

4. tydzień wielkanocny

10.05

Wspomnienie św. Jana z Avila (XVI w.)

4. tydzień wielkanocny

11.05

Dzień powszedni

4. tydzień wielkanocny

12.05

Wspomnienie św. Nereusza i Achillesa (III/IV w.)

Wspomnienie św. Pankracego (III/IV w.)

4. tydzień wielkanocny

13.05

Wspomnienie NMP Fatimskiej (XX w.)

I Nabożeństwo fatimskie

Rocznica ocalenia życia Jana Pawła II (1981)

4. tydzień wielkanocny

14.05

Święto św. Macieja, Apostoła (I w.)

4. tydzień wielkanocny

15.05

V Niedziela Wielkanocna

Wspomnienie św. Zofii, wdowy i męczennicy (I/II w.)

Wspomnienie bł. Zofii Czeskiej (XVI/XVII w.)

5. tydzień wielkanocny

16.05

Święto św. Andrzeja Boboli (XVI/XVII w.)

5. tydzień wielkanocny

17.05

Dzień powszedni

5. tydzień wielkanocny

18.05

Wspomnienie św. Jana I, papieża (V/VI w.)

Wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego (XVII w.)

Rocznica święceń 1991

5. tydzień wielkanocny

19.05

Wspomnienie bł. Elżbiety Róży Czackiej (XIX/XX w.)

5. tydzień wielkanocny

20.05

Wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny (XIV/XV w.)

5. tydzień wielkanocny

21.05

Wspomnienie św. Jana Nepomucena (XIV w.)

Wspomnienie św. Krzysztofa Magallanesa i Towarzyszy (XIX/XX w.)

5. tydzień wielkanocny

22.05

VI Niedziela Wielkanocna

Wspomnienie św. Rity z Cascia (XIV/XV w.)

6. tydzień wielkanocny

23.05

Dzień powszedni

6. tydzień wielkanocny

24.05

Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych

6. tydzień wielkanocny

25.05

Wspomnienie św. Bedy Czcigodnego (VII/VIII w.)

Wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża (XI w.)

Wspomnienie św. Marii Magdaleny de Pazzi (XVI/XVII w.)

6. tydzień wielkanocny

26.05

Wspomnienie św. Filipa Nereusza (XVI w.)

Dzień Matki

6. tydzień wielkanocny

27.05

Wspomnienie św. Augustyn z Canterbury (VI w.)

6. tydzień wielkanocny

28.05

Wspomnienie bł. Stefana Wyszyńskiego (XX w.)

Rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia, Stefana kard. Wyszyńskiego (1981)

6. tydzień wielkanocny

29.05

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej (XIX/XX w.)

Wspomnienie św. Pawła VI (XX w.)

7. tydzień wielkanocny

30.05

Wspomnienie św. Joanny d'Arc (XIII w.)

Wspomnienie św. Jana Sarkandra (XVI/XVII w.)

Wspomnienie św. Zdzisławy (XV w.)

7. tydzień wielkanocny

31.05

Święto Nawiedzenia NMP

7. tydzień wielkanocny

Facebook