• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Apostołowie

 • 03.07 – Święto św. Tomasza, apostoła

  Caravaggio, Niewierny Tomasz

  św. Tomasz, apostoł

  3 lipca – święto

  Św. Tomasz Apostołów nie chciał wierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa, póki się osobiście nie przekonał, że Jezus żyje. Gdy się o tym przekonał, wyznał paschalną wiarę Kościoła: "Pan mój i Bóg mój". O jego życiu nic pewnego nie wiemy poza tym, co zawiera Ewangelia. Według tradycji dotarł do Indii i tam głosił naukę Chrystusa. Od VI wieku w Edessie 3 lipca wspomina się przeniesienie jego relikwii.

 • 06.05 – Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

  Apostoł Jakub i Filip

  Święci Apostołowie Filip i Jakub

  6 maja – święto 

  Święty Filip, podobnie jak święci Piotr i Andrzej, pochodził z Betsaidy i jak oni był uczniem św. Jana Chrzciciela, a potem został uczniem Chrystusa. To on prosił Jezusa: "Panie, pokaż nam Ojca" i usłyszał odpowiedź: "Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca" (J 14,8-9).  Pochowany został prawdopodobnie w Hierapolis (Anatolia, Turcja).

  Święty Jakub Młodszy, syn Alfeusza, według tradycji był krewnym Chrystusa Pana, zwierzchnikiem Kościoła Jerozolimskiego i autorem listu powszechnego wchodzącego do kanonu Pisma Świętego. Odegrał wybitną rolę na tzw. soborze jerozolimskim (Dz 15,13nn). Poniósł śmierć męczeńską w 62 roku.

 • 11.06 – Wspomnienie św. Barnaby, apostoła

  św. Barnaba, apostoł

  św. Barnaba, apostoł

  11 czerwca – wspomnienie

  Święty Barnaba pochodził z Cypru. W Jerozolimie przyjął chrześcijaństwo i całą swoją majętność przekazał Apostołom. On wprowadził św. Pawła do jerozolimskiej gminy chrześcijańskiej. Potem go odszukał w Tarsie, przyprowadził do Antiochii i na wyraźne polecenie Ducha Świętego towarzyszył Apostołowi Narodów podczas jego pierwszej podróży misyjnej w Azji Mniejszej. Po soborze jerozolimskim wrócił na Cypr, gdzie według tradycji poniósł śmierć męczeńską około 60 roku.

 • 14.05 – Święto św. Macieja, apostoła

  św. Maciej, Apostoł

  św. Maciej, apostoł

  14 maja – święto

  Święty Maciej był uczniem Jezusa, towarzyszący Mu od samego chrztu. Został wybrany na apostoła na miejsce Judasza (Dz 1, 15-26). Według tradycji miał najpierw głosić Ewangelię w Judei, a potem w Etiopii, gdzie poniósł śmierć męczeńską około 50 roku.

 • 16.11 – Wspomnienie poświęcenia rzymskich bazylik

  Bazyliki św. Piotra i św. Pawła

  Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła

  16 listopada – wspomnienie dowolne (poza Polską 18.11)

  Bazylikę wzniesioną nad grobem św. Piotra uroczyście poświęcił papież Sylwester I. Budowlę te zastąpiono olbrzymią świątynię wzniesioną w XVI i XVII wieku. Poświęcił ją papież Urbana VIII 18 listopada 1626 roku.
  Bazylika św. Pawła przy drodze Ostyjskiej, uroczyście poświęcona przez papieża Syrycjusza, spaliła się w roku 1823, została jednak dźwignięta z ruin i wspaniale ozdobiona. Uroczyste poświęcenie odbyło się 10 grudnia 1854 roku.
  W rocznicę poświęcenia obydwu bazylik czcimy Książąt Apostołów, których relikwie spoczywają w podziemiach tych kościołów.
  (Wspomnienie przeniesione z 18.11)

 • 21.09 – Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

  Powołanie św. Mateusza

  św. Mateusz, apostoł i ewangelista

  21 września – święto

  Mateusz pochodził z Kafarnaum. Pełnił urząd celnika, gdy na apostoła powołał go Jezus. Marek podaje, że miał jeszcze drugie imię Lewi i że jego ojcem był Alfeusz (Mk 2,14). Jego Ewangelia najwyraźniej ukazuje związek Starego i Nowego Przymierza. Według tradycji Mateusz głosił Ewangelię na Wschodzie.

 • 22.02 – Święto Katedry św. Piotra Apostoła

  Ołtarz katedry św. Piotra

  Katedra św. Piotra Apostoła

  22 lutego – święto

  Już w IV wieku obchodzono w Rzymie 22 lutego święto Katedry Świętego Piotra, wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. Święto, rozszerzone na cały Kościół, przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła.

 • 24.08 – Święto św. Bartłomieja, apostoła

  św. Bartlomiej

  św. Bartłomiej, apostoł

  24 sierpnia – święto

  Apostoł Bartłomiej, nazywany także Natanaelem, urodził się w Kanie. Apostoł Filip przyprowadził go do Jezusa, który zaliczył Bartłomieja do grona Apostołów. Według tradycji głosił on Ewangelię w Indiach i tam poniósł śmierć męczeńską.

 • 25.01 – Święto Nawrócenia św. Pawła

  Nawrócenie św. Pawła

  Nawrócenie św. Pawła

  25 stycznia – święto  

  Nawrócenie św. Pawła jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele. Szaweł, gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, wskutek ukazania się mu Chrystusa Zmartwychwstałego u bram Damaszku, stał się nie tylko Jego uczniem, ale poświęcił całe życie szerzeniu Ewangelii; wyprowadził Kościół z ograniczeń judaizmu i zaniósł światło Ewangelii do Europy, stając się Apostołem Narodów.

 • 25.04 – Święto św. Marka Ewangelisty

  Lew św. Marka

  św. Marek Ewangelista

  25 kwietnia – święto

  Św. Jan Marek był spokrewniony z Barnabą. Towarzyszył św. Pawłowi w jego pierwszej podróży (45-48 rok) i udał się za nim do Rzymu. Potem został uczniem apostoła Piotra i podał jego naukę w swojej Ewangelii. Przypisuje mu się założenie Kościoła w Aleksandrii. Jego relikwie znajdują się w Wenecji.

 • 25.07 – Święto św. Jakuba, apostoła

  Albrecht Dürer, Jakub Apostoł, 1516

  św. Jakub Starszy, apostoł

  25 lipca – święto

  Jakub, syn Zebedeusza i brat Jana Apostoła, urodził się w Betsaidzie. Był świadkiem głównych cudów Jezusa. Na rozkaz Heroda został ścięty mieczem około roku 44. Odbiera wielką cześć w Composteli w Hiszpanii, gdzie się znajduje sławny kościół pod jego wezwaniem.

 • 27.12 – Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty

  św. Jan Ewangelista

  św. Jan, apostoł i ewangelista

  27 grudnia – święto  

  Jan Apostoł zwany jest prorokiem, teologiem i mistykiem. Był synem Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego (Mt 4, 21). Pracował jako rybak. Był uczniem Jana Chrzciciela. Razem ze św. Andrzejem poszedł za Jezusem (J 1, 38-40). Był Jego umiłowanym uczniem. Ewangelia odnotowuje obecność Jana podczas Przemienienia na Górze Tabor (Mk 9, 2), przy wskrzeszeniu córki Jaira (Mk 5, 37) oraz w czasie aresztowania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Mk 14, 33). Podczas Ostatniej Wieczerzy spoczął na piersi Zbawiciela. Chrystus z krzyża powierza mu swoją Matkę, a Jej Jana jako przybranego syna (J 19, 26-27).

 • 28.10 – Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

  Szymon i Juda Tadeusz

  Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz

  28 października – święto

  Szymon Apostoł urodził się w Kanie. Miał przydomek Gorliwy (Zelota). Nowy Testament wspomina o nim tylko trzy razy (Mt 10,4; Mk 3,18; Łk 6,15; Dz 1,13).
  Juda, który nazywał się także Tadeusz, to ten Apostoł, który w czasie Ostatniej Wieczerzy pytał Chrystusa, dlaczego objawił się tylko uczniom, a nie światu (J 14, 22).

 • 29.06 – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

  św. Piotr i Paweł

  św. Apostołowie Piotr i Paweł

  29 czerwca – uroczystość  

  Święci apostołowie Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie w latach 64-67, podczas prześladowania chrześcijan za czasów Nerona. Piotr i Paweł, "obdarzeni różnymi darami, zbudowali jeden Kościół Chrystusa".

 • 30.11 – Święto św. Andrzeja, apostoła

  Męczeństwo św. Andrzeja Apostoła

  św. Andrzej, apostoł

  30 listopada – święto

  Andrzej apostoł pochodził z Betsaidy. Najpierw był uczniem Jana Chrzciciela, a następnie poszedł za Chrystusem, do którego przyprowadził swego brata, Piotra. Razem z Filipem przedstawił Chrystusowi pogan pragnących Go poznać. On też wskazał chłopca roznoszącego ryby i chleby (J 6,8-9). Po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w różnych krajach. Zgodnie z przekazem tradycji został ukrzyżowany w Pátrai (Achaja).

 • Dwunastu Apostołów

  Leonardo da Vinci. Ostatnia Wieczerza

  Dwunastu Apostołów

  Greckie słowo apostolos znaczy wysłannik.

  Imiona apostołów wymienione są w Ewangelii św. Mateusza (Mt 10,2-4), św. Marka (Mk 3,16-19) i św. Łukasza (Łk 6,13-16) oraz w Dziejach Apostolskich (Dz 1,13).

Facebook