• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Kraków 2016
  Kraków 2016
 • People to People

   

   

   

   

  Ludzie dla ludzi,
  modlitwa za modlitwę.

Aktualne...

SDM

Katecheza szkolna

Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo". Do tego doszło późniejsze znaczenie "pouczać", gdy głos nauczyciela jest świadomym niejako echem pytania ucznia, a odpowiedź ucznia - echem nauczyciela. To ostatnie wyjaśnienie jest ważne, gdyż wskazuje na to, że pouczenie, jakim jest katecheza, dokonuje się nie tylko w sposób jednostronny, jako wykład, ale także w drodze rozmowy, poprzez pytania i odpowiedzi.

Jan Paweł II, Katecheza środowa, 12.12.1984.

Modlitwa

DUCHU ŚWIĘTY, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym.

Dziękujemy Ci, Panie Boże, za światłość tej nauki, pragniemy abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać na wieki.

Warto się zainteresować:


Podstawą wystawiania oceny szkolnej…

… w nauczaniu religii jest wiedza ucznia, jego umiejętności, a także aktywność, pilność i sumienność. Nie powinno się natomiast oceniać za udział w praktykach religijnych. Należy bowiem przyjąć zasadę, obecną też w katechezie parafialnej przed 1990 rokiem, że życie religijne jest przedmiotem osądu sumienia dokonywanego wobec Boga."

Dyrektorium katechetyczne
Kościoła katolickiego w Polsce
(2001), nr 83.

Nie jest tak źle :)

Znalezione w Azji Mniejszej tabliczki kamienne z pismem klinowym, pochodzące z czasów odległych od naszych o 3-4 tysiące lat, zawierają teksty, których autorzy użalali się nad brakiem szacunku młodych dla starszych.
Hezjod w 700 roku przed Chrystusem pisał: „Jeżeli przyszłość naszego narodu ma zależeć od frywolnej młodzieży dzisiejszej, to nie ma żadnych nadziei. Młodzież ta jest bez skrupułów i przedwcześnie dojrzała. Gdy ja byłem młody, uczono nas dobrych manier i respektu dla naszych rodziców, Natomiast dzisiejsza młodzież uważa, że wszystko lepiej wie i że może zabierać głos we wszystkich sprawach”.
Dziwnie współcześnie brzmią te słowa zapisane w czasach odległych od naszych o ponad 2,5 tysiąca lat.

Katecheta

Zapraszamy do wybranego działu:

Biblioteczka

Biblia * Ewangelia * ILG * iBreviary * KKK * Watykan * Archidiecezja * Parafia * Miłosierdzie * JP2 * Franciszkańska * Opoka * Wiara * Katolik * KAI * Bosko * Top * Katecheza * Nowodworek * Wiki * Kraków2016 * W siodle

Facebook

Statystyki

Serwis ogółem:

wczoraj:

dzisiaj:

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.