• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Adwent

 • 03.12 – 1. Niedziela Adwentu

  Znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach...

  I Niedziela Adwentu

  27 listopada 2022 roku

  Adwent jest przygotowaniem do wielkiej radosnej odmiany. Miarą Adwentu w każdym z nas jest postęp wewnętrzny, postęp duchowy człowieka. Trzeba, abyśmy nasz tegoroczny Adwent mierzyli również tą miarą. Trzeba, abyśmy do tego postępu przykładali się całym sercem. Trzeba, abyśmy szukali oczyszczenia w Sakramencie Pokuty i umocnienia w Eucharystii.

  św. Jan Paweł II

 • 08.12 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

  Jestem Niepokalane Poczęcie

  Niepokalane Poczęcie NMP

  8 grudnia – uroczystość

  Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci – stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego – braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.

 • 10.12 – 2. Niedziela Adwentu

  św. Jan Chrzciciel

  II Niedziela Adwentu

  4 grudnia 2022 roku

  Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy.

 • 17.12 – 3. Niedziela Adwentu

  św. Jan Chrzciciel

  III Niedziela Adwentu

  Gaudete – niedziela radości

  11 grudnia 2022 roku

  Liturgia III Niedzieli Adwentu rozpoczyna się antyfoną zaczerpniętą z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4.5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko.”
  Stąd pochodzi jej łacińska nazwa „Gaudete”, czyli "radości".
  W dniu dzisiejszym szaty liturgiczne mogą być koloru różowego (adwentowy fiolet przełamany bielą Bożego Narodzenia), mające oznaczać radość z przyjścia Chrystusa i daru odkupienia.

 • 24.12 – 4. Niedziela Adwentu

  Sen św. Józefa

  IV Niedziela Adwentu

  18 grudnia 2022 roku

  Gdy Józef powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów".

Facebook