• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Zwiastowanie

Adwent

adventus (łac.) – przyjście

Okres adwentu ma podwójny charakter. Jest czasem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi.
Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów.

Z obu tych względów adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania. (…)

Dni powszednie od dnia 17 do 24 grudnia włącznie są przeznaczone na bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Kalendarz Rzymski, 39-42.

Cztery niedziele adwentowe:

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy cykl roku liturgicznego:

  • Rok A: 2016, 2019, 2022, 2025, 2028…
  • Rok B: 2017, 2020, 2023, 2026, 2029…
  • Rok C: 2018, 2021, 2024, 2027, 2030…

Pieśń adwentowa "Rorate caeli"

Ref. Niebiosa, rosę spuście nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.

1. O wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie
I grzechów naszych zapomnij już, Panie!

2. Grzech nas oszpecił i w sprośnej postaci
stoim przed Tobą, jakby trędowaci.

3. O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany
I ześlij Tego, co ma być zesłany.

4. Pociesz się, ludu, pociesz w swej niedoli,
Już się przybliża kres twojej niewoli.

5. Roztwórz się ziemio, i z łona twojego,
Wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego.

Katecheza (I/52): Adwent – nowy rok liturgiczny i duszpasterski

Facebook