• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Rok szkolny 2015/2016

Etap szkolny: 15 marca 2016

Organizator:

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Tekst źródłowy:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 
– Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2009).

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Rok szkolny 2015/2016

Etap szkolny: 15 marca 2016

Organizator:

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Tekst źródłowy:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 
– Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2009).

 

20. OKWB

OKWB

XX OKWB – rok szkolny 2015/2016

„Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”

Zakres merytoryczny tegorocznej edycji:

 • Pieśń nad Pieśniami
 • Ewangelia wg św. Mateusza
 • List do Efezjan
 • wraz z wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem.

Terminy:

 • Zgłoszenia: do 29 lutego
 • Etap szkolny: 15 marca
 • Etap diecezjalny: 26 kwietnia
 • Finał konkursu: 6 – 7 czerwca (Niepokalanów)

19. OKWB

OKWB

XIX OKWB – rok szkolny 2014/2015

„Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”

Zakres merytoryczny tegorocznej edycji:

 • Księga proroka Jonasza
 • Ewangelia św.  Łukasza
 • Dzieje Apostolskie
 • wraz z wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem.

Terminy:

 • Zgłoszenia: do 9 marca
 • Etap szkolny: 24 marca, godz. 8.25, aula
 • Etap diecezjalny: 21 kwietnia
 • Finał konkursu: 1 – 2 czerwca (Niepokalanów)

18. OKWB

18 OKWB

XVIII OKWB – rok szkolny 2013/2014

Zakres merytoryczny tegorocznej edycji:

 • 1 i 2 Księga Królewska
 • Ewangelia św. Marka
 • wraz z wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem.

Terminy:

 • Zgłoszenia: do 3 marca
 • Etap szkolny: 18 marca
  godz. 11.10-11.55, sala 2
 • Etap diecezjalny: 9 kwietnia (środa)
 • Finał konkursu: 2 – 3 czerwca

Wyniki etapu szkolnego:

Miłosz Chyba (75 pkt.), Michał Antonkiewicz (74), Anna Gogolin (73),
Tomasz Żak (72), Mikołaj Wierzbicki (71)… i wszyscy pozostali z nieco mniejszą liczbą punktów!

Zgodnie z regulaminem Konkursu do etapu diecezjalnego awansują tylko :( trzy pierwsze osoby

Etap diecezjalny – środa, 9 kwietnia

Miejsce:

 • Aula budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, przy ul. Bernardyńskiej 3.

Program: 

 • godz. 10.00 – Powitanie uczestników i przedstawienie regulaminu Konkursu
 • Część I – rozwiązywanie testu.
 • Sprawdzanie testów i wyłonienie 7 uczestników części ustnej
 • Podczas sprawdzania testów uczestnicy konkursu wraz z katechetami obejrzą film poświęcony Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”
 • Część II ustna 
 • Wyłonienie 3 uczestników finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
 • Godz. 15.00 – Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom.

17. OKWB

XVII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

XVII OKWB – rok szkolny 2012/2013

Od wiary Abrahama do wiary Kościoła

Zakres merytoryczny:

Księga Rodzaju (rozdz. 12-50) oraz List Świętego Pawła do Rzymian
wraz z wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem

 

Facebook