• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Obrona Jasnej Góry

Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy

27 kwietnia 2016 roku (środa)   Wydarzenie na FB

Klasy: 3e, 3f, 3g oraz 3k

Ramowy program pielgrzymki

7.30

Wyjazd z Krakowa
(przyjazd do Częstochowy po ok. 2,5 godz.)

11.00

Msze św. w Kaplicy Matki Bożej przed ołtarzem Cudownego Obrazu

od 12.00

Czas na osobistą modlitwę,
zwiedzania zabytków Jasnej Góry oraz posiłek

14.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego
w jednej z kaplic bocznych bazyliki (św. Pawła Serca Pana Jezusa)

 

Wyjazd z Częstochowy (po "Koronce")

ok. 17.00

Powrót do Krakowa

Jasnogórskie Centrum Informacji »
Biuro prasowe Jasnej Góry »

Facebook