• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

św. Leonard z Porto

św. Leonard z Porto Maurizio, prezbiter

26 listopada – wspomnienie w zakonach franciszkańskich

Leonard (Paweł Hieronim Casanuova) urodził się w 1676 roku. Studiował w Rzymie, a następnie wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Po otrzymaniu święceń kapłańskich przewędrował niemal całą Italię głosząc z wielkim powodzeniem kazania do ludu. Pozostawił po sobie wiele dzieł z zakresu kaznodziejstwa i duszpasterstwa. Zmarł w Rzymie w 1751 roku.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że święty Leonard stał się znakomitym głosicielem tajemnicy krzyża, † spraw przez jego wstawiennictwo, * abyśmy poznając na ziemi bogactwo tegoż krzyża, mogli osiągnąć w niebie owoce odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.