• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Do czego przyzwyczają nas współczesne media cyfrowe?

Współczesne media cyfrowe są bardzo cennym narzędziem!

Rozmawiamy o niebezpieczeństwach jakie wynikają z "nieumiarkowanego" korzystaniem ze współczesnych mediów (przede wszystkim za pośrednictwem komputera oraz internetu)

 

Cenne możliwości mediów cyfrowych

Niebezpieczeństwa z tego wynikające:

 1. Wygoda, gdyż przy jego pomocy znacznie łatwiej jest pisać, rysować, komponować itp.
 2. Łatwość zmian, wszystko mogę poprawić i nie pozostanie po tym żaden ślad.
  Gry strategiczne dają na przykład zawsze kilka "żyć".
 3. Dzięki niemu, każdy może publikować.
 4. Prosty dostęp do informacji.
 5. Relaks (ciekawe teksty, gry, rozmowy...)
 6. Różnorodność informacji.
 7. Szybkość działania.
 8. Łatwość nawiązywania sieciowych znajomości
 9. Uczy samodzielności.
 10. Trudno się przy nim nudzić.
 11. Fascynująca rzeczywistość wirtualna.
 1. Lenistwo, niechęć do wysiłku.
  Brak mobilizacji do rozwijania ukrytych talentów.
 2. Brak odpowiedzialności za czyny, gdyż zawsze można zacząć jeszcze raz.
 3. Trudno odróżnić co jest prawdą, a co tylko hipotezą
  Brak autorytetów.
 4. Oducza samodzielnego szukania.
  Przesyt informacyjny.
 5. Komputer to "złodziej czasu" groźniejszy niż telewizor
 6. Prosty dostęp także do informacji złych, gorszących (np. jak robić narkotyki).
  Gorszenie i demoralizowanie młodych.
 7. Brak cierpliwości i umiejętności czekania.
 8. Trudności w kontakcie z osobami spoza sieci.
 9. Internet czyni z nas samotników.
 10. Niechęć do sportu.
  Kłopoty zdrowotne, przede wszystkim z kręgosłupem i oczami.
 11. Uciekanie od rzeczywistych problemów życia w świat ułudy.

 

Go to bed

Możliwe niebezpieczeństwa pojawiają się nie jako zło na które nie mamy wpływu (determinizm), lecz prosty brak cnoty umiaru w korzystaniu z wygodnego narzędzia jakim jest na pewno komputer.

Pytania

Czy do listy siedmiu grzechów głównych (wad głównych) nie należałoby we współczesnej wersji dodać na przykład komentarza:
"nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu oraz w korzystaniu z komputera i internetu"?

Zadanie domowe

Zajrzyj tu:
www.addictionrecov.org; www.netaddiction.com

sprawdź się i… pomyśl :)

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.