• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Kolumban

św. Kolumban Młodszy, opat

23 listopada – wspomnienie dowolne

Kolumban urodził się w pierwszej połowie VI wieku w Irlandii. Otrzymał staranne wykształcenie. Wstąpił do klasztoru i jako misjonarz wyjechał do Galii, w której założył wiele klasztorów. Zmuszony do opuszczenia Galii, udał się do Italii i tam założył klasztor w Bobbio, gdzie zmarł 23 listopada 615 roku.

23.11 przypada także wspomnienie św. Klemensa I

Modlitwa

Boże, Ty połączyłeś w świętym Kolumbanie zapał misyjny i przywiązanie do życia monastycznego, † spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem szukali Ciebie ponad wszystko * i starali się o wzrost liczby wierzących. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook