• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

św. Wawrzyniec Ruiz

św. Wawrzyniec Ruiz i 15 Towarzyszy, męczenników

26 września – wspomnienie dowolne

Na początku XVII wieku w mieście Nagasaki 16 męczenników poniosło śmierć za Chrystusa. Należeli oni do Zakonu Kaznodziejskiego albo byli z tym zakonem związani jako tercjarze i członkowie bractw. Wśród nich było dziewięciu kapłanów, dwóch zakonników, dwie dziewice i trzech świeckich. Jeden z nich, Wawrzyniec Ruiz (Dominik Ibáñez de Erquicia), ojciec rodziny, pochodził z Filipin. Wszyscy oni rozszerzali wiarę chrześcijańską na Filipinach, Formozie i na wyspach japońskich, ukazując powszechność religii chrześcijańskiej. Ich życie i śmierć stały się zasiewem chrześcijaństwa w tych krajach.

Modlitwa

Panie, nasz Boże, w Twoim królestwie błogosławieni są ci, którzy znoszą prześladowanie dla sprawiedliwości, † daj nam naśladować wielką cierpliwość świętych męczenników, Wawrzyńca i Towarzyszy, w służbie Tobie i bliźnim, * abyśmy mogli uczestniczyć w ich chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

26.09 przypada także wspomnienie dowolne św. Kosmy i Damiana (III w.).

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.