Drukuj
Kategoria: Uroczystości i święta

św. Piotr Klawer SJ

św. Piotr Klawer, prezbiter

9 września – wspomnienie dowolne

Piotr Klawer, żyjący w pierwszej połowie XVII wieku, Katalończyk, sam siebie nazywał "niewolnikiem niewolników", gdyż całe swoje kapłańskie życie w Towarzystwie spędził w Ameryce Południowej, w Kolumbii, zajmując się murzyńskimi niewolnikami. Nie tylko głosił im Ewangelię – ponoć ochrzcił ich trzysta tysięcy – ale zbierał dla nich ofiary, dbając o zaspokajanie ich najbardziej podstawowych potrzeb. Był on pierwszym silnym głosem chrześcijańskiego i europejskiego sumienia wobec niewolnictwa Murzynów.

Modlitwa

Boże, Ty świętego Piotra uczyniłeś sługą niewolników oraz umocniłeś przedziwną miłością i cierpliwością w niesieniu im pomocy, † dozwól, byśmy dzięki jego orędownictwu czynem i prawdą kochali bliźnich, * szukając tego, co jest znamieniem Jezusa Chrystusa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

09.09 przypada także wspomnienie bł. Anieli Salawy (XIX/XX w.).