• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Ruiny bazyliki św. Symeona Słupnika

św. Szymon Słupnik Starszy

5 stycznia (lub 27 września) – wspomnienie dodatkowe

Szymon (lub Symeon) Słupnik Starszy (prawosławni: Antiocheński) urodził się w końcu IV wieku w licznej, pasterskiej rodzinie w Sis na pograniczu Cylicji i Syrii (dzisiejsze Kozan w Turcji) w pobliżu Antiochii Syryjskiej. W krótkim czasie całą rodzinę zabrała śmierć. Osamotniony, trzynastoletni Symeon sprzedał cały majątek, a pieniądze rozdał ubogim, sam zaś przystąpił do eremitów w Teleda. Po krótkim czasie odszedł stamtąd pragnąc zostać pustelnikiem. Był pierwszym który obrał ten szczególny sposób ascezy wiodąc życie na słupie.

W pobliżu Antiochii Syryjskiej zbudował kamienny słup (początkowo wysokości ok. 3 m, który następnie podwyższano aż do ostatecznej jego wysokości ok. 18 m), na którym umieścił platformę o powierzchni ok. 4 m². Przebywał na niej blisko 40 lat, tam modlił się, wygłaszał kazania oraz rozmawiał z odwiedzającymi go tłumami ludzi. Zmarł 28.08.459 roku.

Wkrótce po jego śmieci, niedaleko Aleppo w Syrii (arab. Qala'at Samaan), zbudowano bazylikę ku jego czci. W czasie konfliktu syryjskiego, w dniu 28.05.2015, kościół został zajęty przez koalicję wojsk kurdyjskich (YPG/YPJ).

 

27.09 przypada także wspomnienie św. Wincentego à Paulo (XVI/XVII w.).

Facebook