• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Grzegorz z Nyssy

św. Grzegorz z Nyssy, biskup i doktor Kościoła

10 stycznia – wspomnienie dowolne

Grzegorz przyszedł na świat w 335 roku w Cezarei Kapadockiej. Był bratem św. Bazylego Wielkiego i jeden z Ojców Kościoła. W młodości przyjął chrzest i zdobył solidne wykształcenie retora. W 371 roku powołano go na biskupa Nyssy. Odegrał ważną rolę na Soborze w Konstantynopolu w 381 roku.  Zmarł 10 stycznia między 394 a 395 rokiem.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, święty Grzegorz sławił Ciebie swoim życiem i pismami, † spraw, abyśmy zapominając o tym, co jest za nami i wytężając wszystkie siły ku temu, co przed nami, * osiągnęli cel, do którego nas powołałeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook