Drukuj
Kategoria: Uroczystości i święta

Katakumby

Pierwsi Męczennicy Kościoła Rzymskiego

30 czerwca – wspomnienie dowolne

Podczas pierwszego prześladowania Kościoła za cesarza Nerona, po pożarze Rzymu w roku 64, zginęło wielu chrześcijan wśród straszliwych tortur. Świadczy o tym rzymski historyk Tacyt (Annales 15, 44) i św. Klemensa, biskup Rzymu, w swoim Liście do Koryntian (rozdz. 5-6).

Modlitwa

Boże, Ty uświęciłeś krwią męczenników wspaniałe początki Kościoła rzymskiego, † spraw, niech ich męstwo w walce umocni naszą wiarę, * abyśmy z radością zbierali owoce ich zwycięstwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.