• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

bł. Zofia Czeska

bł. Zofia Maciejowska Czeska, zakonnica

15 maja – wspomnienie dowolne

Urodziła się w roku 1584. Mając 16 lat została wydana za mąż, a mając lat 22 pozostała bezdzietną wdową. Dalsze swoje życie poświęciła Bogu oraz ubogim i osieroconym dzieciom. Dla nich, w roku 1627, założyła we własnym domu w Krakowie szkołę oraz Zgromadzenie Sióstr Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – Prezentek, które przyjęło jako swój charyzmat ideę wychowania i nauczania dzieci i młodzieży. Na ten cel przekazała wszystkie swoje dobra. Odznaczała się heroiczną miłością Boga i bliźniego oraz głęboką wiarą, miłosierdziem wobec potrzebujących, męstwem i pokorą. Swoje życie duchowe oparła na kulcie Eucharystii i szczególnym nabożeństwie do Matki Bożej. Maryję w tajemnicy Ofiarowania wybrała też za Patronkę założonej przez siebie szkoły oraz Zgromadzenia. Zmarła w opinii świętości 1 kwietnia 1650 roku i pochowana została w kościele mariackim w Krakowie. Beatyfikowana 9 czerwca 2013 roku.

Modlitwa

Miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że błogosławiona Zofia troszcząc się o młodzież i o potrzebujących, żyła nieustannie w Twojej obecności, † za jej wstawiennictwem udziel także nam łaski żywej wiary, * abyśmy nieustannie mogli służyć Tobie w bliźnich. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook