• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Paweł VI

Papież Paweł VI (1963 – 1978)

Giovanni Battista Montini (26.09.1897 – 6.08.1978)

Giovanni Battista Montini – arcybiskup Mediolanu (1954-1963), papieżem został wybrany dniu 21 czerwca 1963. Beatyfikowany przez papieża Franciszka 19 października 2014 w dniu zakończenia III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. Jego wspomnienie liturgiczne zostało wyznaczone na 29 maja, dzień rocznicy przyjęcia przez niego święceń prezbiteratu. Kanonizowany 14.10.2018 roku

Encykliki Pawła VI

 • Ecclesiam suam – drogi współczesnego Kościoła przy pełnieniu swojej misji (06.08.1964)
 • Mense maio – o wojnie i pokoju (29.04.1965);
 • Mysterium fidei – o kulcie i doktrynie Eucharystii (03.09.1965);
 • Christi Matri Rosari – o kulcie maryjnym (15.09.1966);
 • Populorum progressio – o popieraniu rozwoju ludów (26.03.1967);
 • Sacerdotalis caelibatus – o celibacie kapłańskim (25.06.1967);
 • Humanae vitae – o obronie życia poczętego (29.07.1968).

 

Biskupi Rzymu – papieże naszych czasów

 

Facebook

Herby Stolicy Apostolskiej