• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Krew Chrystusa

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Miesiąc lipiec

W 1960 roku papież Jan XXIII ogłosił list apostolski "Inde a Primis" o rozszerzaniu nabożeństwa ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w którym zachęcał wiernych, aby w lipcu tematem swoich rozmyślań uczynili Krew Chrystusa.
"Niechaj rozważają o niesłychanie obfitej i nieogarnionej wartości tej Krwi prawdziwie najdroższej" – pisał papież przypominając o siedmiu momentach, w których Jezus przelewał swoją krew (Obrzezanie, Modlitwa w Ogrójcu, Biczowanie, Ukoronowanie cierniem, Droga krzyżowa, Przybicie do krzyża, Przebicie boku włócznią).
Uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa była obchodzona w Kościele w dniu 1 lipca.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, — zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, — zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, — zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, — wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — zmiłuj się nad nami.

K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie.  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litanie zatwierdzone przez Kościół »

Facebook

P2P