• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

św. Urszula

św. Urszula z Kolonii, męczennica

21 października – wspomnienie dodatkowe

Rzymsko-brytyjska księżniczka zamordowana w 383 przez Hunów w Kolonii, gdzie też została pochowana. W XVI wieku, z inicjatywy św. Anieli Merici, powstały Urszulanki Unii Rzymskiej (międzynarodowy instytut zakonny).

Dzisiaj przypada także wspomnienie bł. Jakuba Strzemię.

Modlitwa

Boże, Ty dałeś świętej Urszuli i jej Towarzyszkom łaskę do odważnego zniesienia męczeństwa, † spraw za ich wstawiennictwem, * abyśmy wśród życiowych trudności napełnieni chrześcijańską radością postępowali w miłości ku Tobie i doszli do oglądania Twego piękna. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook