• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

bł. Radzim Gaudenty

bł. Radzim Gaudenty, biskup

14 października – wspomnienie dodatkowe

Gaudenty, brat przyrodni św. Wojciecha, urodził się około roku 960. Wiódł życie monastyczne w opactwie benedyktyńskim w Rzymie na Awentynie, później towarzyszył św. Wojciechowi w jego misji w Prusach i był świadkiem jego męczeńskiej śmierci. Jesienią 999 roku otrzymał sakrę biskupią, a w roku 1000 objął metropolię w Gnieźnie. Zmarł w początkach wieku XI.

Dzisiaj przypadają także wspomnienia: św. Kaliksta oraz św. Małgorzaty Marii Alacoque.

Modlitwa

Boże, światłości i pasterzu wiernych, Ty dałeś Kościołowi gnieźnieńskiemu błogosławionego Radzima, aby Twoje owce karmił słowem i kształtował własnym przykładem; † Ty przez pasterskie trudy doprowadziłeś go do wiecznej radości, * spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, którą głosił, i mężnie szli drogą chrześcijańskiego życia, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook