• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Figura św. Dionizego

św. bp Dionizy i Towarzysze, męczennicy

9 października – wspomnienie dowolne

Dionizy przybył do Galii z Rzymu w połowie III wieku i został pierwszym biskupem Paryża. Poniósł męczeństwo z kapłanem Rustykiem i diakonem Eleuteriuszem w pobliżu miasta.

Dzisiaj przypadają także wspomnienia: bł. Wincentego Kadłubka, św. Jana Leonardiego oraz św. Jana Henryka Newmana.

Modlitwa

Boże, Ty posłałeś świętego Dionizego i jego Towarzyszy, aby głosili poganom Twoją Ewangelię i dałeś im niewzruszoną stałość w męczeństwie, † spraw, abyśmy za ich przykładem mądrze oceniali doczesne powodzenie, * i nie bali się żadnych przeciwności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook