• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

św. Katarzyna Labouré

św. Katarzyna Labouré

31 grudnia – wspomnienie dowolne

Katarzyna Labouré (1806-1876) pochodziła z wielodzietnej rodziny chłopskiej. Po śmierci matki (1815) przejęła jej obowiązki pomagając ojcu w prowadzeniu gospodarstwa. Jej starsza siostra wstąpiła do klasztoru, lecz następnie, gdy ona chciała zrobić to samo, ojciec sprzeciwił się jej planom i wysłał do pracy do Paryża, w restauracji stryja. W wieku 24 lat ostatecznie wstąpiła do zgromadzenia sióstr miłosierdzia (szarytki) w Paryżu. W czasie odbywania nowicjatu 27.11.1830 doznała objawień Matki Bożej z medalikiem.

Modlitwa

Święta Katarzyno, która cieszysz się chwałą wieczną, spojrzyj na nas wygnańców tej ziemi, a wstawiennictwem swoim u Maryi uproś nam, abyśmy mogli szczęśliwie dopłynąć do portu zbawienia. Amen.

Dzisiaj przypadają także wspomnienia św. Sylwestra I (IV w.).

"Cudowny Medalik"

 • Awers – wizerunek Maryi z wyciągniętymi ku ziemi ramionami (symbol spływających łask) i z wężem pod stopami.
 • Rewers – krzyż z napisem I.M. (Immaculata Maria – Niepokalana Maryja) i dwoma sercami: jedno z cierniami, drugie przebite mieczem.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.