• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

św. Jan Nepomucen

św. Jan Nepomucen, prezbiter i męczennik

21 maja – wspomnienie dowolne

Jan urodził się w miejscowości Pomuk w Czechach. Kształcił się w Pradze i w Padwie. Był kanonikiem kolegiaty praskiej św. Idziego i wikariuszem generalnym arcybiskupa Pragi Jana z Jenštejna. Został uwięziony na rozkaz króla Wacława IV Luksemburskiego (1361-1419) za obronę praw Kościoła, a następnie zrzucony z mostu Karola do rzeki Wełtawy dnia 20 marca 1393 roku. Dlatego jego posągi są często umieszczane przy mostach i źródłach.

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, przez Ciebie umocniony święty Jan Nepomucen aż do śmierci gorliwie bronił wolności Kościoła, † spraw przez jego wstawiennictwo, * abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie sprawiedliwości i prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

21.05 przypada także wspomnienie św. Krzysztofa Magallanesa i Towarzyszy.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.