• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Św. Fidelis z Sigmaringen (1578-1622)

św. Fidelis z Sigmaringen, kapłan i męczennik

24 kwietnia – wspomnienie dowolne

Fidelis urodził się w Sigmaringen, w Niemczech, w roku 1578. W zakonie kapucynów, do którego wstąpił, prowadził życie surowe, pełne czuwań i modlitwy. Jako żarliwy misjonarz został wysłany przez Kongregację rozkrzewiania wiary w okolice Graubunden w Szwajcarii. W roku 1622 zginął śmiercią męczeńską w Seewis, zamordowany przez innowierców.

Modlitwa

Boże, Ty ozdobiłeś palmą męczeństwa świętego Fidelisa, który płonąc miłością ku Tobie szerzył wiarę, † spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy ugruntowani w miłości * razem z nim poznali potęgę zmartwychwstania Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.