• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

bł. Pius IX

bł. Pius IX, papież

7 lutego – wspomnienie dowolne

W życiu Piusa IX nade wszystko wybija się wierność Chrystusowi i męstwo w obronie Kościoła. Jako wielki czciciel Najświętszego Serca Jezusa, Pius IX ustalił specjalną uroczystość dla całego Kościoła, a w 1838 roku oddał świat pod opiekę Bożego Serca ogłosił także dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi (1854). W czasie zwołanego przez siebie I Soboru Watykańskiego ogłosił dogmat o nieomylności papieża w sprawach religijnych i moralnych, potępił też Kulturkampf w Niemczech.
Pius IX zaprotestował przeciwko rosyjskiemu okrucieństwu w dławieniu powstania styczniowego w 1863. Wezwał cały Kościół katolicki na świecie do modlitw za Polskę.
Jego pontyfikat był najdłuższy po św. Piotrze (ponad 31 lat). Błogosławionym został ogłoszony 3.09.2000 przez Jana Pawła II.

Modlitwa

Wszechmogący Boże, błogosławiony Pius, którego ustanowiłeś pasterzem całego Kościoła, dzięki Twojej łasce zajaśniał blaskiem cnót i wiedzy, † spraw, abyśmy czcząc tak wielkiego pasterza Kościoła, przez nasze dobre uczynki byli światłem dla ludzi * i płonęli miłością ku Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

7.02 przypada także wspomnienie bł. Klary Szczęsnej.

Facebook