• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Modlitwy litanijne

Litania jest jedną z form modlitwy, gdzie po wezwaniu prowadzącego odpowiada się powtarzającym wezwaniem (np. Kyrie eleison, zmiłuj się nad nami, módl się za nami). Wyraża uwielbienie i prośbę o pomoc skierowaną bezpośrednio do Boga lub przez wstawiennictwo Maryi czy świętych.
Łacińskie słowo "litania" ← greckiego "λιταυεία" = błaganie ← "litē" = prośba, modlitwa.

Nabożeństwo eucharystyczne

Litanie zwykle stanowią część nabożeństwa eucharystycznego. Rozpoczyna się ono pieśnią "O Zbawcza Hostio" i wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Następnie odmawia się lub śpiewa litanię. Po hymnie św. Tomasza z Akwinu "Przed tak Wielkim Sakramentem" i modlitwie końcowej udzielane jest błogosławieństwo eucharystyczne.

Litanie zatwierdzone przez Kościół do publicznego odmawiania:

 1. Litania do Najświętszego Imienia Jezus (1886, Leon XIII)
 2. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa (1889, Leon XIII)
 3. Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
 4. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (Francja – XII w., Loreto – XVI w.)
 5. Litania do św. Józefa
 6. Litania do Wszystkich Świętych
 7. Litania do św. Kazimierza Królewicza

Facebook