• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Istota wiary

8. Odkrywanie istoty wiary

Biblijni bohaterowie wiary - Abraham i Maryja

 • Rdz 12,1-8 – "Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę…"
 • Rdz 15,1-18 – "Spójrz na niebo i policz gwiazdy… Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę…"
 • Rdz 17,1-18 – "Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham…"
 • Rdz 22,1-19 – "Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę…"
 • Łk 1,45 – "Błogosławiona, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana."

Wiara jest jak… bo…

góra – jest wspinaniem się
bateria – daje energię
schody – pomaga wejść wzwyż
woda święcona – czyni cuda
człowiek – powoli dojrzewa
roślina – rozrasta się
czas – nie da się zatrzymać
dziecko – trzeba się nią opiekować
ocean – jest ogromna i niezgłębiona
motyl – jest delikatna
księga – najważniejsze jest w środku
telefon – łączy ludzi
nauczyciel – wskazuje czego trzeba się uczyć
ubezpieczenie – są składki, ale i zabezpieczenie w trudnościach
mgła – jest nieprzenikniona
słońce – nie da się zgasić
prosta – nie ma początku i końca
latarnia – wskazuje właściwą drogę
morze – rozległe horyzonty
kwiat – trzeba się o nią troszczyć
drzewo – jeśli ma dobre korzenia to przetrwa nawałnice
studnia – głęboka i tajemnicza
muzyka – im więcej słucham tym bardziej się wciąga
filozofia – jest szukaniem prawdy
matematyka – nie znamy odpowiedzi na wiele pytań
woda – bez niej nie da się żyć
drzewo – jeśli ma mocne korzenie to się nie przewróci
pusta przestrzeń – można ją wypełnić
wiatr – nie widać go, ale się czuje
mapa – czasem szukając drogi gubimy się w niej, ale później jednak wracamy
jak patrzenie w niebo – bo daje siłę i nadzieję
prąd – ciężko bez niego żyć w dzisiejszych czasach
drzewo – z małego wyrasta wielkie i potężne, nie do ruszenia
cierpienie w naszym życiu – cierpienie to nauka wytrwałości i cierpliwości tak jak wiara
bluszcz – cały czas rośnie i oplata nas ze wszystkich stron
ewolucja – prowadzi do coraz doskonalszej formy

Dwa wymiary wiary:

 1. wiara w coś, w kogoś
 2. wiara komuś czemuś

Trzy aspekty w akcie wiary wg św. Augustyna (354-430):

 1. Przyzwolenie umysłucredo Deum (wierzę, że Bóg jest i że się objawił)
 2. Przyzwolenie wolicredo Deo (wierzę Bogu, ufam Mu i zawierzam siebie)
 3. Wiara w Bogacredo in Deum (wierzę w Boga, tzn. idę ku Niemu i z Nim)

Wiara religijna w ścisłym tego słowa znaczeniu jest nie tylko wiarą w Boga co zawierzeniem Bogu.

Istotą aktu wiary w Boga jest świadome uznanie Boga jako swego Pana i Stwórcy świata, istoty najdoskonalszej i najlepszej. Odkrycie takie odbywa się przez spotkanie Boga w swoim życiu.
Zwykle nie chodzi tu o bezpośrednie spotkanie Boga, ale o stopniowe odkrywanie Jego Osoby i panowania w naszym życiu. Człowiek wiary odkrywa plan Boga wobec swego życia i stara się go realizować nawet wbrew trudnościom, które napotyka: powierza swoje życie Bogu.
Wiara jest łaską i darem, który człowiek może przyjąć lub odrzucić. Jest dobrowolnym uznaniem całej prawdy objawionej przez Boga.

"Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy jest słowo Chrystusa."   Rz 10,17


Ku refleksji… pomyśl…

Jan Paweł II, Tryptyk rzymski.
Co moją wiarę wzmacnia, a co osłabia?

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.