Drukuj
Kategoria: Katecheza w klasie I

Nawiedzenie

Adwent – nowy rok liturgiczny i duszpasterski

Katecheza (I/51): Wzmacnianie rozumienia i przyjęcia darów Adwentu.

 

Adwent jest przygotowaniem do wielkiej radosnej odmiany. Miarą Adwentu w każdym z nas jest postęp wewnętrzny, postęp duchowy człowieka. Trzeba, abyśmy nasz tegoroczny Adwent mierzyli również tą miarą. Trzeba, abyśmy do tego postępu przykładali się całym sercem. Trzeba, abyśmy szukali oczyszczenia w Sakramencie Pokuty i umocnienia w Eucharystii.

św. Jan Paweł II

Poszczególne okresy roku liturgicznego (kościelnego) »

Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 522-524

524 Celebrując co roku liturgię Adwentu, Kościół aktualizuje to oczekiwanie Mesjasza; uczestnicząc w długim przygotowaniu pierwszego przyjścia Zbawiciela, wierni odnawiają gorące pragnienie Jego drugiego Przyjścia (por. Ap 22, 17). Przez celebrację narodzin i męczeństwa Poprzednika Kościół jednoczy się z jego pragnieniem: "Potrzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał" (J 3, 30).

Z List biskupów polskich na Adwent 2013 ("Wierzę w Syna Bożego")

Adwent jest szkołą czekania. To nie jest czas umartwień, ale porządkowania naszych sumień… 

Charakter tego okresu

Adwent ma podwójne zadanie: ma nie tylko przygotować wiernych na uroczystość Bożego Narodzenia, ale powinien mieć również wydźwięk eschatologiczny i skłaniać wiernych do wybiegania myślę w przyszłość, kiedy Syn Boży, uwielbiony, przyjdzie po raz drugi… Dlatego też adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania.

Encyklopedia Katolicka tom I, s. 113.

Niedziele Adwentu mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi obchodami liturgicznymi.
I Niedziela Adwentu przypomina nam o obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa, II i III (zwana także Gaudete) przywołuje postać św. Jana Chrzciciela, bezpośredniego poprzednika Jezusa. Ostatnia, IV Niedziela Adwentu skupia naszą uwagę na osobie Maryi - Matki Boga.
W czasie Adwentu przypada jedna uroczystość - 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

List Metropolity Krakowskiego na Adwent 2005.

Przewodnicy adwentowi:

Symbole adwentowe:

Cztery niedziele adwentowe:


Ku refleksji

(…) Przyjście naszego Pana dokonuje się nieustannie w Jego słowie i sakramentach, na modlitwie, w wydarzeniach i w spotkaniu z drugim człowiekiem. Do odkrywania tego stałego przychodzenia i obecności Boga w naszym życiu potrzeba nam duchowej wrażliwości, otwartych oczu, hojnych dłoni i czystego serca.

abp Stanisław Dziwisz, List na Adwent 2005

Adwent – czas nawrócenia.
Żeby się nawrócić, trzeba najpierw się odwrócić.
Od czego? Od egoizmu przede wszystkim, od niekochania.
Od niedostrzegania Boga nad sobą i ludzi obok siebie…

ks. J.St.Pasierb

Dwa Adwenty:
Adwent ludzki jako czas oczekiwania na przyjście Boga;
Adwent Boży: czas oczekiwania Boga na powrót człowieka – dłuższy i smutniejszy.

Bp Kazimierz Romaniuk