• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Eucharystia: źródło i szczyt życia chrześcijańskiego

Odkrywanie Eucharystii jako źródła i szczytu życia chrześcijańskiego

Jan Paweł II do młodych o Eucharystii

To jest największy dar. To jest nieskończony dar - Eucharystia, Chrystus. Jednocześnie jest to dar najgłębiej zobowiązujący i na tym polega jego siła kreatywna, przez to on buduje człowieka, buduje człowieczeństwo nasze, przez co nam daje tę siłę przebicia. Bo tak jest skonstruowany człowiek. Człowiek jest mocny, mocny świadomością celów, świadomością zadań, świadomością powinności, a także i świadomością tego, że jest miłowany. Dlatego, żebym się mógł przebić, muszę mieć pewność, że jestem miłowany.

Kraków - Franciszkańska, 10.06.1987

Moi drodzy! Powracając do waszych rodzinnych ziem, postawcie Eucharystię w centrum swojego życia osobistego i wspólnotowego. Kochajcie ją, adorujcie ją, sprawujcie ją przede wszystkim w niedzielę, dzień Pański. Żyjcie Eucharystią, dając świadectwo miłości Boga do ludzi. Powierzam wam, drodzy przyjaciele, to co jest największym darem Boga dla nas, pielgrzymów na drogach czasu, ale żywiących w sercu pragnienie wieczności. (…)
Niech Eucharystia kształtuje wasze życie i życie rodzin, które założycie. Niech ona kieruje wszystkimi waszymi wyborami życiowymi. Eucharystia - żywa i rzeczywista obecność miłości Boskiej Trójcy - niech was natchnie ideałami solidarności i da wam żyć w komunii z waszymi braćmi, rozsianymi po wszystkich zakątkach globu.

ŚDM, Rzym - Tor Vergata, 20.08.2000, nr 6.

"Drodzy przyjaciele, jeśli nauczycie się odkrywać Jezusa w Eucharystii, będziecie potrafili odkrywać Go także w waszych braciach i siostrach, w szczególności w najbardziej ubogich…"

Orędzie do młodzieży na 2004

Świadectwo o Eucharystii

Ojciec z zakonu Ducha Świętego podjął się przygotowania mnie do chrztu i nauczenia religii…
Wszystko, co opowiedział mi o doktrynie chrześcijańskiej, odpowiadało memu przekonaniu i przyjmowałem ją pełen radości; nauka Kościoła tchnęła prawdą w każdym szczególe i zapoznawałem się z nią ze wzrastającym entuzjazmem tak, jak wita się z uznaniem każdy strzał trafiający w sam środek celu.
Jedna rzecz zaskoczyła mnie: Eucharystia. Nie dlatego, iż mogła wydać się nieprawdopodobna; lecz fakt, że dobroczynność Boska uciekła się do tego niesłychanego środka, by udzielać się, i co więcej, że wybrała w tym celu postać chleba, który jest pokarmem biednych i ulubionym pożywieniem dzieci, nie przestawał mnie zachwycać. Ze wszystkich darów, które ofiarował mi chrystianizm, ten właśnie wydawał mi się najpiękniejszy.

André Frossard, Spotkałem Boga, Paryż 1972, s.133.


Obrzędy Mszy świętej

I. Obrzędy wstępne

 • Znak krzyża i pozdrowienie
 • Akt pokuty - Panie zmiłuj się nad nami ("Kyrie")
 • Hymn Chwała na wysokości Bogu ("Gloria")
 • Kolekta - modlitwa dnia

II. Liturgia słowa

 • Czytanie I (Stary Testament)
 • Psalm responsoryjny
 • Czytanie II (Nowy Testament)
 • Śpiew przed Ewangelią
 • Ewangelia
 • Homilia (kazanie)
 • Wyznanie wiary ("Credo")
 • Modlitwa powszechna (wiernych)

III. Liturgia eucharystyczna (ofiary)

 • Przygotowanie darów
 • Prefacja i aklamacja Święty ("Sanctus")
 • Modlitwa Eucharystyczna ze słowami przeistoczenia
 • Ojcze nasz
 • Znak pokoju
 • Baranku Boży ("Agnus Dei")
 • Komunia święta
 • Dziękczynienie

IV. Obrzędy zakończenia

 • Błogosławieństwo
 • Rozesłanie

 

Facebook