• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

Katechizm Kościoła Katolickiego

Katechizm Kościoła KatolickiegoKatechizm Kościoła Katolickiego dla MłodychCzytajmy "Katechizm"… i to nie tylko w Roku Wiary

"Nasz Kochany Papież, Jan Paweł II, dał nam wspaniałe dzieło, w którym wiarę stuleci wyjaśniono w sposób syntetyczny: Katechizm Kościoła Katolickiego. Ja sam mogłem przedstawić niedawno Kompendium tego Katechizmu, przygotowane na życzenie zmarłego Papieża. To dwie fundamentalne książki, które chciałbym wszystkim wam polecić."

Benedykt XVI
Kolonia, 21.08.2005

KKK I Wyznanie wiary   *   KKK II Sakramenty   *   KKK III Dekalog   *   KKK IV Modlitwa

KKK

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Część II – Celebracja misterium chrześcijańskiego

KKK 1066 – 1690   ◊   YC 166 – 278

Dział pierwszy: Ekonomia sakramentalna

Misterium paschalne w sakramentach Kościoła (1115-1131)

Dział drugi: Siedem sakramentów Kościoła

Sakrament chrztu (1213-1284)

Sakrament bierzmowania (1285-1321)

Sakrament Eucharystii (1328-1419)

Sakrament pokuty i pojednania (1469-1498)

Namaszczenie chorych (1499-1532)

Sakrament święceń (1536-1600)

Sakrament małżeństwa (1601-1666)

 

Facebook

Herby Stolicy Apostolskiej