• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

tempus fugit, aeternitas manet

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski
oraz niektóre inne ważne wydarzenia…

 

 

Anno Domini 2023:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Anno Domini 2024:   IIIIIIIVVVIVII – VIII – IX – X – XI – XII

 

» Niedziele « » Święta « » Wydarzenia ogólnokościelne «

Październik A.D. 2022

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

Miesiąc różańca świętego

1.10

Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus (XIX w.)

I sobota miesiąca — Litania Loretańska do Matki Bożej »

26. tydzień zwykły

2.10

XXVII Niedziela zwykła

Wspomnienie Aniołów Stróżów

I niedziela miesiąca

27. tydzień zwykły

3.10

Wspomnienie św. Franciszka Borgiasza (XVI w.)

27. tydzień zwykły

4.10

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu (XIII w.)

27. tydzień zwykły

5.10

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej (XX w.)

Wspomnienie bł. Bartolo Longo (XIX/XX w.)

27. tydzień zwykły

6.10

Wspomnienie św. Brunona (XI w.)

I czwartek miesiąca

27. tydzień zwykły

7.10

Wspomnienie NMP Różańcowej (XVI w.)

I piątek miesiąca — Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa »

27. tydzień zwykły

8.10

Dzień powszedni

27. tydzień zwykły

9.10

XXVIII Niedziela zwykła

Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka (XII/XIII w.)

Wspomnienie św. Dionizego i Towarzyszy (III w.)

Wspomnienie św. Jana Leonardiego (XVI w.)

Wspomnienie św. John'a Henry'ego Newman'a (XIX w.)

28. tydzień zwykły

10.10

Wspomnienie bł. Marii Angeli Truszkowskiej (XIX w.)

28. tydzień zwykły

11.10

Wspomnienie św. Jana XXIII, papieża (XIX/XX w.)

28. tydzień zwykły

12.10

Wspomnienie bł. Jana Beyzyma (XIX/XX w.)

28. tydzień zwykły

13.10

Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego (XIX/XX w.)

Zakończenie nabożeństw fatimskich

28. tydzień zwykły

14.10

Wspomnienie św. Kaliksta I (II/III w.)

Wspomnienie bł. Radzima Gaudentego (X/XI w.)

Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque (XVI w.)

28. tydzień zwykły

15.10

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa (XVI w.)

28. tydzień zwykły

16.10

XXIX Niedziela zwykła

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej (XII/XIII w.)

XXII Dzień Papieski

29. tydzień zwykły

17.10

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego (I w.)

29. tydzień zwykły

18.10

Święto św. Łukasza, Ewangelisty (I w.)

29. tydzień zwykły

19.10

Wspomnienie św. Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues'a (XVI w.)

Wspomnienie św. Pawła od Krzyża (XVII/XVIII w.)

Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki (XX w.)

29. tydzień zwykły

20.10

Uroczystość św. Jana Kantego (XIV/XV w.)

29. tydzień zwykły

21.10

Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię (XIV w.)

Wspomnienie św. Urszuli (IV w.)

29. tydzień zwykły

22.10

Uroczystość św. Jana Pawła II (XX w.)

29. tydzień zwykły

23.10

XXX Niedziela zwykła

Wspomnienie św. Jana Kapistrana (XIV/XV w.)

Wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego (XIX/XX w.)

30. tydzień zwykły

24.10

Wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta (XIX w.)

Wspomnienie bł. Jana Balickiego (XIX/XX w.)

Tydzień misyjny

30. tydzień zwykły

25.10

Wspomnienie św. Kryspina i Kryspiniana (III w.)

30. tydzień zwykły

26.10

Wspomnienie bł. Celiny Borzęckiej (XIX/XX w.)

30. tydzień zwykły

27.10

Dzień powszedni

XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

30. tydzień zwykły

28.10

Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (I w.)

30. tydzień zwykły

29.10

Dzień powszedni

30. tydzień zwykły

30.10

XXXI Niedziela zwykła

Rocznica poświęcenia kościoła własnego

31. tydzień zwykły

31.10

Dzień powszedni

31. tydzień zwykły

Facebook