• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

tempus fugit, aeternitas manet

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski
oraz niektóre inne ważne wydarzenia…

 

 

Anno Domini 2023:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Anno Domini 2024:   IIIIIIIVVVIVII – VIII – IX – X – XI – XII

 

» Niedziele « » Święta « » Wydarzenia ogólnokościelne «

Wrzesień A.D. 2022

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

1.09

Wspomnienie bł. Bronisławy (XIII w.)

Wspomnienie św. Idziego (VIII w.)

Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego

I czwartek miesiąca

22. tydzień zwykły

2.09

Dzień powszedni

I piątek miesiąca — Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa »

22. tydzień zwykły

3.09

Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego (VI/VII w.)

I sobota miesiąca — Litania Loretańska do Matki Bożej »

22. tydzień zwykły

4.09

XXIII Niedziela zwykła

Wspomnienie bł. Stelli Mardosiewicz i Towarzyszek (XIX/XX w.)

I niedziela miesiąca

23. tydzień zwykły

5.09

Wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty (XX w.)

23. tydzień zwykły

6.09

Dzień powszedni

23. tydzień zwykły

7.09

Wspomnienie bł. Melchiora Grodzieckiego (XVI/XVII w.)

23. tydzień zwykły

8.09

Święto Narodzenia NMP (Matki Bożej Siewnej)

23. tydzień zwykły

9.09

Wspomnienie bł. Anieli Salawy (XIX/XX w.)

Wspomnienie św. Piotra Klawera (XVI/XVII w.)

23. tydzień zwykły

10.09

Dzień powszedni

22. tydzień zwykły

11.09

XXIV Niedziela zwykła

30. Pielgrzymka Rodzin do Kalwa­rii Zebrzydowskiej

XII Tydzień Wychowania

24. tydzień zwykły

12.09

Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi

Wspomnienie św. Gwidona z Anderlechtu (X/XI w.)

24. tydzień zwykły

13.09

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma (IV/V w.)

V Nabożeństwo fatimskie

24. tydzień zwykły

14.09

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (od V w.)

24. tydzień zwykły

15.09

Wspomnienie NMP Bolesnej

24. tydzień zwykły

16.09

Wspomnienie św. męczenników Korneliusza i Cypriana (III w.)

24. tydzień zwykły

17.09

Wspomnienie św. Hildegardy z Bingen, dziewicy i doktora Kościoła (XI/XII w.)

Wspomnienie św. Roberta Bellarmina (XVI/XVII w.)

Wspomnienie św. Lamberta z Maastricht, męczennika (XVII w.)

Wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (XIX w.)

24. tydzień zwykły

18.09

XXV Niedziela zwykła

Święto św. Stanisława Kostki (XVI w.)

Dzień Środków Społecznego Przekazu (w Polsce)

25. tydzień zwykły

19.09

Wspomnienie św. Januarego (III w.)

Wspomnienie Matki Bożej z La Salette

25. tydzień zwykły

20.09

Wspomnienie św. męczenników koreańskich Andrzeja, Pawła i Towarzyszy (XIX w.)

Wspomnienie św. Eustachego (I/II w.)

25. tydzień zwykły

21.09

Święto św. Mateusza (I w.)

25. tydzień zwykły

22.09

Wspomnienie bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej (XIX/XX w.)

25. tydzień zwykły

23.09

Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny (XIX/XX w.)

25. tydzień zwykły

24.09

Wspomnienie św. Tekli (I w.)

Wspomnienie bł. Kolumby Gabriel (XIX/XX w.)

Wspomnienie NMP od Wykupu Niewolników (Matki Wolności)

25. tydzień zwykły

25.09

XXVI Niedziela zwykła

Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa (XV/XVI w.)

25. tydzień zwykły

26.09

Wspomnienie św. Kosmy i Damiana (III w.)

Wspomnienie św. Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy (XVII w.)

26. tydzień zwykły

27.09

Wspomnienie św. Wincentego à Paulo (XVI/XVII w.)

26. tydzień zwykły

28.09

Wspomnienie św. Wacława (X w.)

26. tydzień zwykły

29.09

Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

26. tydzień zwykły

30.09

Wspomnienie św. Hieronima (IV/V w.)

26. tydzień zwykły

Facebook