• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

tempus fugit, aeternitas manet

 

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski
oraz niektóre inne ważne wydarzenia…

 

 

Anno Domini 2022:   III – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII

Anno Domini 2021:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

 

» Niedziele « » Święta « » Wydarzenia ogólnokościelne «

Wrzesień A.D. 2020

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski

1.09

Wspomnienie bł. Bronisławy (XIII w.)

Wspomnienie św. Idziego (VIII w.)

Dzień Dziękczynienia za Świat Stworzony (na podstawie decyzji papieża Franciszka)

22. tydzień zwykły

2.09

Dzień powszedni

22. tydzień zwykły

3.09

Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego (VI/VII w.)

I czwartek miesiąca

22. tydzień zwykły

4.09

Wspomnienie bł. Stelli Mardosiewicz i Towarzyszek (XIX/XX w.)

I piątek miesiąca — Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa »

22. tydzień zwykły

5.09

Wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty (XX w.)

I sobota miesiąca — Litania Loretańska do Matki Bożej »

22. tydzień zwykły

6.09

XXIII Niedziela zwykła

I niedziela miesiąca

23. tydzień zwykły

7.09

Wspomnienie bł. Melchiora Grodzieckiego (XVI/XVII w.)

23. tydzień zwykły

8.09

Święto Narodzenia NMP (Matki Bożej Siewnej)

23. tydzień zwykły

9.09

Wspomnienie bł. Anieli Salawy (XIX/XX w.)

23. tydzień zwykły

10.09

Wspomnienie św. Piotra Klawera (XVI/XVII w.)

22. tydzień zwykły

11.09

Dzień powszedni

23. tydzień zwykły

12.09

Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi

Wspomnienie św. Gwidona z Anderlechtu (X/XI w.)

23. tydzień zwykły

13.09

XXIV Niedziela zwykła

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma (IV/V w.)

V Nabożeństwo fatimskie

X Tydzień Wychowania

28. Pielgrzymka Rodzin do Kalwa­rii Zebrzydowskiej

24. tydzień zwykły

14.09

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (od V w.)

24. tydzień zwykły

15.09

Wspomnienie NMP Bolesnej

24. tydzień zwykły

16.09

Wspomnienie św. męczenników Korneliusza i Cypriana (III w.)

24. tydzień zwykły

17.09

Wspomnienie św. Roberta Bellarmina (XVI/XVII w.)

Wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (XIX w.)

Wspomnienie św. Lamberta z Maastricht, męczennika (XVII w.)

24. tydzień zwykły

18.09

Święto św. Stanisława Kostki (XVI w.)

24. tydzień zwykły

19.09

Wspomnienie św. Januarego (III w.)

Wspomnienie Matki Bożej z La Salette

24. tydzień zwykły

20.09

XXV Niedziela zwykła

Wspomnienie św. męczenników Andrzeja, Pawła i Towarzyszy (XIX w.)

Wspomnienie św. Eustachego (I/II w.)

54. Dzień Środków Społecznego Przekazu (w Polsce)

25. tydzień zwykły

21.09

Święto św. Mateusza (I w.)

25. tydzień zwykły

22.09

Wspomnienie bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej (XIX/XX w.)

25. tydzień zwykły

23.09

Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny (XIX/XX w.)

25. tydzień zwykły

24.09

Wspomnienie bł. Kolumby Gabriel (XIX/XX w.)

Wspomnienie NMP od Wykupu Niewolników (Matki Wolności)

Wspomnienie św. Tekli (I w.)

25. tydzień zwykły

25.09

Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa (XV/XVI w.)

25. tydzień zwykły

26.09

Wspomnienie św. Kosmy i Damiana (III w.)

Wspomnienie św. Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy (XVII w.)

Wspomnienie św. Pawła VI (1897–1978)

25. tydzień zwykły

27.09

XXVI Niedziela zwykła

Wspomnienie św. Wincentego à Paulo (XVI/XVII w.)

26. tydzień zwykły

28.09

Wspomnienie św. Wacława (X w.)

26. tydzień zwykły

29.09

Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

26. tydzień zwykły

30.09

Wspomnienie św. Hieronima (IV/V w.)

26. tydzień zwykły

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.