• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

tempus fugit, aeternitas manet

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski
oraz niektóre inne ważne wydarzenia…

 

 

Anno Domini 2023:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Anno Domini 2022:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

 

» Niedziele « » Święta « » Wydarzenia ogólnokościelne «

Iskra

Iskra Bożego Miłosierdzia

28 września

Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata to coroczne wydarzenie, które w rocznicę beatyfikacji (28.09.2008) bł. Michała Sopoćko, spowiednika św. Faustyny, skupia tysiące ludzi na całym świecie.
Od 2009 roku 28 września spotykamy się o godzinie 15.00 na skrzyżowaniach i placach naszych miast i miasteczek, by wspólnie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata!

Na przestrzeni ostatnich lat w „Koronkę do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” włączyli się wierni z kilkudziesięciu państw świata i setek miast i miasteczek  w Polsce. Co roku otrzymujemy tysiące fotografii i wiele relacji (pisanych i filmowych) pokazujących żarliwą modlitwę na ulicy. Jest to wielkie świadectwo wiary o Bożym Miłosierdziu wspólne polskich i zagranicznych miast oraz parafii.
W 2014, 2015 i 2017 roku jednoczył się z nami i błogosławił nam papież Franciszek, którego także tym razem pokornie  prosimy o błogosławieństwo i zjednoczenie z nami w tej wspólnej  modlitwie.

W 2023 roku towarzyszą nam intencje:

 1. Za Kościół Boży, aby niestrudzenie bronił depozyt wiary i moralności.
 2. Za rządzących, aby sprawowanie władzy traktowali jako służbę na rzecz wspólnego dobra nas wszystkich.
 3. O pokój na Ukrainie i na całym świecie.
 4. Za więźniów w zakładach karnych, zwłaszcza tych, którzy trwają daleko od Boga, nie  widzą sensu nawrócenia lub którym brakuje nadziei w Boże Miłosierdzie.
 5. O  powrót  uchodźców  do  ich  ojczystych krajów i  pomoc w odbudowie ich domów.
 6. Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na stronie www.iskra.jezuici.pl.

Facebook