• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

tempus fugit, aeternitas manet

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski
oraz niektóre inne ważne wydarzenia…

 

 

Anno Domini 2023:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Anno Domini 2022:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

 

» Niedziele « » Święta « » Wydarzenia ogólnokościelne «

Fundacja

Dzień Papieski

Niedziela przed 16 października

„Totus Tuus!”

Organizator:  Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Fundacja

Dzień Papieski

Niedziela przed 16 października

„Totus Tuus!”

Organizator:  Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

2020

„Totus Tuus!”

11 października 2020 roku

List Episkopatu Polski zapowiadający XX Dzień Papieski »

Dzień Papieski

2019

„Wstańcie, chodźmy!”

13 października 2019 roku

List Episkopatu Polski zapowiadający XIX Dzień Papieski »

Dzień Papieski

2018

„Promieniowanie Ojcostwa”

14 października 2018 roku

List Episkopatu Polski zapowiadający XVIII Dzień Papieski »

Dzień Papieski

2017

„Idźmy naprzód z nadzieją!”

8 października 2017 roku

List Episkopatu Polski zapowiadający XVII Dzień Papieski »

Dzień Papieski

2016

„Bądźcie świadkami miłosierdzia”

9 października 2016 roku

Dzień Papieski

List Episkopatu Polski zapowiadający XVI Dzień Papieski »

2015

„Jan Paweł II – Patron Rodziny”

11 października 2015 roku

Dzień Papieski

2014

„Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”

12 października 2014 roku

Dzień Papieski 2014

2013

„Jan Paweł II – Papież dialogu”

13 października 2013 roku

XIII Dzień Papieski

XIII Dzień Papieski

Facebook