• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

tempus fugit, aeternitas manet

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski
oraz niektóre inne ważne wydarzenia…

 

 

Anno Domini 2023:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Anno Domini 2022:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

 

» Niedziele « » Święta « » Wydarzenia ogólnokościelne «

Tydzień wychowania

IX Tydzień Wychowania

15 – 21 września 2019 roku

„Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38)

Informacje szczegółowe na stronie www.tydzienwychowania.pl

Tydzień wychowania

IX Tydzień Wychowania

15 – 21 września 2019 roku

„Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38)

Informacje szczegółowe na stronie www.tydzienwychowania.pl

2019

IX Tydzień Wychowania

15 – 21 września 2019 roku

IX Tydzień Wychowania

Drodzy Rodzice, Duszpasterze, Nauczyciele i Wychowawcy, mottem tegorocznego, IX Tygodnia Wychowania są słowa skierowane do Jezusa przez Jego przyszłych uczniów: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38). Prawdopodobnie nie spodziewali się tego, że konsekwencją postawienia takiego pytania będzie radykalna zmiana ich życia.

Jednym z celów, jakie stawiają sobie wychowawcy, jest pokazanie wychowankom, gdzie będą mogli znaleźć odpowiedzi na ważne dla nich pytania. Uczniowie rozpoczęli rozmowę z Jezusem i stało się to dla nich początkiem zupełnie nowej drogi. Jak doprowadzić naszych uczniów do tego, by kierowali swoje pytania do Jezusa i u Niego szukali rozwiązania swoich problemów? Prosimy o przyjęcie niniejszych materiałów, mających stanowić pomoc w owocnym przeżyciu czasu modlitwy i refleksji wokół problemów związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży.

2017

VII Tydzień Wychowania

10 – 16 września 2017 roku

VII Tydzień Wychowania

2016

VI Tydzień Wychowania

11 – 17 września 2016 roku

VI Tydzień Wychowania

2015

V Tydzień Wychowania

13 – 19 września 2015 roku

V Tydzień Wychowania

2014

IV Tydzień Wychowania

14 – 20 września 2014 roku

IV Tydzień Wychowania

2013

III Tydzień Wychowania

15 – 21 września 2013 roku

„Wychowujmy do wartości.
Aby budowali życie na Skale”.

"W dniach od 15 do 21 września, będziemy przeżywać III Wychowania. Niech to będzie czas wspólnej refleksji, a zwłaszcza wspólnotowej modlitwy o ducha mądrego wychowania w polskich domach i w polskiej szkole. Po uświadomieniu sobie, że wszyscy powinniśmy wychowywać oraz że istotną rolę w wychowaniu odgrywa rodzina, w tym roku pragniemy zwrócić naszą uwagę na konieczność wychowania do wartości."

Z Listu Episkopatu Polski

Facebook