• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

tempus fugit, aeternitas manet

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski
oraz niektóre inne ważne wydarzenia…

 

 

Anno Domini 2023:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Anno Domini 2024:   IIIIII – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII

 

» Niedziele « » Święta « » Wydarzenia ogólnokościelne «

Gdzie Bóg płacze

XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

8 listopada 2020 roku

Modlitwa za prześladowany Kościół

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości, pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz pewnością, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia. Daj im siłę do naśladowania Chrystusa, która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Organizatorem Dni Solidarności jest Stowarzyszenie "Pomoc Kościołowi w Potrzebie".

Gdzie Bóg płacze

XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

8 listopada 2020 roku

Modlitwa za prześladowany Kościół

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości, pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz pewnością, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia. Daj im siłę do naśladowania Chrystusa, która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Organizatorem Dni Solidarności jest Stowarzyszenie "Pomoc Kościołowi w Potrzebie".

Dzisiaj

Prześladowanie chrześcijan na świecie

Mapa

2020

XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

8.11.2020

Przywrócić nadzieję. Republika Środkowoafrykańska

Republika Środkowoafrykańska

2019

XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

10.11.2019

Sudan Południowy. Przemilczane cierpienie

Sudan Południowy

2018

X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

28.11.2018

Pakistan. Przerwać milczenie

Pakistan

2017

IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

12.11.2017

Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie

Bliski Wschód

2016

VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

13.11.2016

Pokój dla Iraku

Irak

2015

VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

8.11.2015

Nasza obojętność zabija chrześcijan w Syrii

Syria

2014

VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

9.11.2014

Ocalmy chrześcijan w SYRII

Syria

2013

V Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

10.11.2013

Sprawiedliwość dla NIGERII

Nigeria

2012

IV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

11.11.2012

EGIPT… poznaj jego drugie oblicze

Egipt

2011

III Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym

13.11.2011

Nie bądź obojętny – SUDAN

Sudan

Sytuacja geograficzna, polityczna i religijna Sudanu:

 • Sudan od 9 lipca 2011r jest dwoma oddzielnymi państwami: Republika Sudanu (Północnego) i Republika Sudanu Południowego.
 • Sudan Północny jest krajem wyznaniowym (Islam)
 • Chrześcijaństwo w Sudanie Północnym i Południowym jest obecne od VI w.;
 • Stolica Republiki Sudanu (Północnego) – Chartum;
 • Stolica Republiki Sudanu Południowego – Dżuba
 • Znane postacie Sudanu: Samy Deluxe – piosenkarz; Luol Deng – koszykarz Chicago Bulls;
 • Przysłowia:
  „Przyjaciel, który odwiedził cię podczas cierpienia jest twoim największym przyjacielem”,
  „Jeśli nie możesz chodzić, to możesz tańczyć; Jeśli nie możesz mówić, to możesz śpiewać”.

 

Sudan do 9 lipca br. stanowił jedno państwo. Był to największy kraj znajdujący się na kontynencie afrykańskim (ośmiokrotnie większy od Polski). Sudan jako jedno państwo był krajem wewnętrznie podzielonym, nie tylko na tle polityczno-gospodarczym ale również religijnym. Dzielił się on na Sudan północny, głównie islamski, narzucający wszystkim mieszkańcom prawo szariatu; oraz Sudan południowy zamieszkany przez chrześcijan i animistów (plemię Ngok Dinka). Te dwie grupy stanowiły mniejszość dlatego ich sytuacja była ekstremalnie trudna. Wiele ataków na chrześcijan posiadało znamiona dżihadu , świętej wojny muzułmanów z niewiernymi. Rząd niepodzielonego Sudanu, na czele z prezydentem al-Bashirem nie widział miejsca dla innowierców w swojej ojczyźnie. Innowiercą jest każdy, kto nie jest wyznawcą islamu. Na skutek takiego postępowania wobec chrześcijan, często zdarzały się ataki na kościoły, które były podpalane i niszczone. Sudańczycy, którzy przyjęli chrzest doświadczali zastraszenia, a także byli zamykani w więzieniach, zdarzały się również porwania chrześcijan, zabójstwa, nawet przez ukrzyżowanie. Wobec takich zajść rząd Sudanu niestety nie podejmował działań zapewniających bezpieczeństwo, bardzo często kończył swoje działanie tylko na słownych deklaracjach pomocy. Zmorą Sudanu, przed, jak i po podziale jest rebeliancka Armia Bożego Oporu (LRA) . Jest ona oskarżona o powszechne łamanie praw człowieka, w tym zabójstwa, porwania, okaleczenia, porwania kobiet i dzieci, które są następnie siłą wcielane do armii. Ruch działa w północnej Ugandzie, części Sudanu i Demokratycznej Republiki Kongo.
Od podziału Sudanu mija już kilka miesięcy. Republika Sudanu Południowego cieszy się wolnością religijną, jednakże chrześcijanie zamieszkujący w Sudanie Północnym nie mają łatwej sytuacji, ani politycznej, ani gospodarczej, a tym bardziej w wyznawaniu religii i sprawowaniu kultu. Jednak pomimo wielu prześladowań, bardzo krwawych i drastycznych, nie porzucają Kościoła ani Chrystusa. Każdego dnia swoją postawą dają oni dla nas świadectwo wierności Temu, w którego imię przyjęli chrzest święty. Ich postawa może w nas budzić gorliwość wiary i radykalizm Ewangelii. To oni ukazują nam, że żywa wiara jest jedyną nadzieją na zgodę, pokój i wzajemny szacunek. My, katolicy, żyjący w Europie środkowej, pomimo dzielących nas kilometrów, możemy im pomóc. Przede wszystkim modlitwą. To wsparcie duchowe trudno jest przecenić. Naszej pamięci o nich przed Bogiem nie może zabraknąć. Możemy również pomóc tym, którzy żyją w nędzy z braku pożywienia, wody, własnego domu. Jedną z form pomocy materialnej może być wysłanie SMS o treści RATUJE na nr 72405 (koszt 2,46 z VAT w terminie od 1.11. do 31.12.2011r). W ten sposób wspiera się obóz dla uchodźców w Chartumie, prowadzony przez Siostry Salezjanki od 1989 r., który niesie pomoc uciekinierom. Dzięki tej pomocy Siostry będą mogły także wyżywić i wykształcić dzieci z obozów dla uchodźców. Kolejną formą pomocy może być także napisanie listu do rządu Sudanu Południowego, w którym zapewni się o wsparciu i przychylności dla wszystkich jego mieszkańców, o modlitwie za nich i wypraszaniu Bożego błogosławieństwa w budowaniu nowego państwa, ich wspólnego domu. List można również skierować do rządu Sudanu Północnego, w którym wyrazi się swój sprzeciw dla łamania praw człowieka i wolności religijnej. Napisane listy można przesłać na adres Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, a Stowarzyszenie dostarczy go do wyznaczonego przez Ciebie adresata.
Nie zostawiajmy ich samych, przyjdźmy im z pomocą.

Źródła: Prześladowani i zapomniani. Raport prześladowaniach chrześcijan w latach 2009–2010. Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

 

Facebook