• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

tempus fugit, aeternitas manet

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski
oraz niektóre inne ważne wydarzenia…

 

 

Anno Domini 2023:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Anno Domini 2024:   IIIIII – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII

 

» Niedziele « » Święta « » Wydarzenia ogólnokościelne «

Tydzień misyjny 2018

92. Tydzień misyjny

21 – 27 października 2018 roku

Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Dla każdego wierzącego, tak jak i dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio (1990).


Patronem tych wydarzeń są Papieskie Dzieła Misyjne.

Tydzień misyjny 2018

92. Tydzień misyjny

21 – 27 października 2018 roku

Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Dla każdego wierzącego, tak jak i dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio (1990).


Patronem tych wydarzeń są Papieskie Dzieła Misyjne.

2018

Tydzień misyjny 2018

92. Tydzień misyjny
– „Pełni ducha i posłani”

21 – 27 października 2018 roku

Pragnę zastanowić się wraz z wami nad misją, którą powierzył nam Jezus. Zwracając się do was, zamierzam zwrócić się do wszystkich chrześcijan, którzy przeżywają w Kościele przygodę swego życia jako dzieci Boże. Tym, co pobudza mnie, by nawiązując dialog z wami mówić do wszystkich, jest pewność, że wiara chrześcijańska pozostaje zawsze młoda, jeśli otwiera się na misję, którą przekazuje nam Chrystus. „Misje odnawiają Kościół” (Redemptoris  missio, 2) napisał św. Jan Paweł II, papież, który tak bardzo kochał młodych i bardzo się im poświęcił.

Z Orędzia papieża Franciszka na rok 2018

2017

Tydzień misyjny 2017

91. Tydzień misyjny
– „Idźcie. Głoście”

22 – 28 października 2017 roku

Młodzi są nadzieją misji. Osoba Jezusa i głoszona przez Niego Dobra Nowina nadal fascynuje wielu ludzi młodych. Szukają oni dróg, na których można urzeczywistniać męstwo i porywy serca w służbie ludzkości.

Z Orędzia papieża Franciszka na rok 2017

2016

Tydzień misyjny 2016

90. Tydzień misyjny
– „Ochrzczony to znaczy posłany”

23 – 29 października 2016 roku

Dziś jeszcze bardzo dużo ludzi na świecie nie zna Jezusa Chrystusa. Dlatego misja „ad gentes” pozostaje sprawą bardzo pilną. Do uczestniczenia w niej powołani są wszyscy należący do Kościoła, dlatego że Kościół jest ze swej natury misyjny: narodził się „wychodząc” do ludzi. Światowy Dzień Misyjny to wyjątkowy czas, kiedy wierni różnych kontynentów angażują się poprzez modlitwę i konkretne czyny solidarności we wspieranie młodych Kościołów na terenach misyjnych.

Z Orędzia papieża Franciszka na rok 2014

2015

Tydzień misyjny 2015

89. Tydzień misyjny
– „Od nawrócenia do misji”

18 – 24 października 2015 roku

Dziś jeszcze bardzo dużo ludzi na świecie nie zna Jezusa Chrystusa. Dlatego misja „ad gentes” pozostaje sprawą bardzo pilną. Do uczestniczenia w niej powołani są wszyscy należący do Kościoła, dlatego że Kościół jest ze swej natury misyjny: narodził się „wychodząc” do ludzi. Światowy Dzień Misyjny to wyjątkowy czas, kiedy wierni różnych kontynentów angażują się poprzez modlitwę i konkretne czyny solidarności we wspieranie młodych Kościołów na terenach misyjnych.

Z Orędzia papieża Franciszka na rok 2014

2014

Tydzień misyjny 2014

88. Tydzień misyjny
– „Z Ewangelią do narodów”

19 – 25 października 2014 roku

Dziś jeszcze bardzo dużo ludzi na świecie nie zna Jezusa Chrystusa. Dlatego misja „ad gentes” pozostaje sprawą bardzo pilną. Do uczestniczenia w niej powołani są wszyscy należący do Kościoła, dlatego że Kościół jest ze swej natury misyjny: narodził się „wychodząc” do ludzi. Światowy Dzień Misyjny to wyjątkowy czas, kiedy wierni różnych kontynentów angażują się poprzez modlitwę i konkretne czyny solidarności we wspieranie młodych Kościołów na terenach misyjnych.

Z Orędzia papieża Franciszka na rok 2014

O misjach

Jan Paweł II, Redemptoris missio:

„Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Dla każdego wierzącego, tak jak i dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu”.

Modlitwa za misjonarzy

Maryjo Niepokalana, Panno wierna, Ty przez wiarę i miłość stałaś się najbliższą Współpracownicą Chrystusa w dziele zbawienia świata. Otocz macierzyńską opieką wszystkich misjonarzy, głoszących Dobrą Nowinę o Jezusie w krajach misyjnych i wśród ludzi oderwanych od swoich korzeni. Niech żadnemu z nich nie zabraknie wiary i miłości, nawet wtedy, gdy głoszona przez nich Ewangelia jest z trudem przyjmowana. Amen.

św. Franciszek Ksawery

 Patronat Misyjny – ks. Marek Gizicki, Tanzania

Zobacz

Papieskie Dzieła Misyjnewww.missio.org.pl
Papieskie Dzieła Rozkrzewiania Wiary – www.pdrw.missio.org.pl/
Duszpasterstwo Misyjne Archidiecezji Krakowskiej – www.misje.diecezja-krakow.pl
Konkurs ogólnopolski – Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki »
Katecheza (II/38): Misja Kościoła w świecie »

Orędzia papieskie

Misje 2013Orędzia na Światowy Dzień Misyjny
papieskie teksty od 1963 roku »

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2013

Chciałbym was wszystkich zachęcić, abyście byli głosicielami Dobrej Nowiny Chrystusa i jestem szczególnie wdzięczny misjonarzom, kapłanom fidei donum, zakonnikom, zakonnicom, wiernym świeckim – ciągle coraz liczniejszym – którzy odpowiadając na wezwanie Chrystusa, opuszczają swoją własną ojczyznę, aby służyć Ewangelii na innych ziemiach i w innych kulturach. Chciałbym jednak również podkreślić, że obecnie młode Kościoły wspaniałomyślnie angażują się w posyłanie misjonarzy do Kościołów, które znajdują się w trudnej sytuacji – nierzadko do Kościołów w krajach od dawna chrześcijańskich – w które wnoszą świeżość i entuzjazm, z jakimi przeżywają wiarę, która odnawia życie i daje nadzieję. Żyć zgodnie z tym powiewem uniwersalności, odpowiadając na wezwanie Jezusa „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19), stanowi bogactwo każdego Kościoła partykularnego, każdej wspólnoty, a posyłanie misjonarzy nigdy nie jest stratą, lecz zyskiem.

Orędzie Papieża Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny 2010

Umiłowani, w tym Światowym Dniu Misyjnym, w którym oczami duszy patrzymy na niezmierzone obszary misyjne, poczujmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zadanie Kościoła, jakim jest głoszenie Ewangelii. Misyjny zapał był zawsze znakiem żywotności naszych Kościołów (por. encyklika Redemptoris missio, 2), a ich współpraca jest szczególnym świadectwem jedności, braterstwa i solidarności, nadającym wiarygodność zwiastunom Miłości, która zbawia.
Dlatego jeszcze raz zachęcam wszystkich do modlitwy i do wspierania - pomimo trudności ekonomicznych - braterską i konkretną pomocą młodych Kościołów. Ten wyraz miłości i jedności, przekazany za cennym pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych, którym jestem bardzo wdzięczny, umożliwi formację kapłanów, kleryków oraz katechistów na najbardziej odległych terenach misyjnych i doda odwagi młodym wspólnotom kościelnym.

Statystyki misyjne

Polscy misjonarze na poszczególnych kontynentach w 2017 r.

Dane Komisji Episkopatu ds. Misji z 1 października 2017 r.
W statystyce nie uwzględniono wolontariuszy.

Kontynent Księża
diecezjalni
Misjonarze
świeccy
Siostry
zakonne
Zakonnicy Razem
Afryka 81 26 366 338 811
Ameryka Łacińska
i Karaiby
169 20 180 433 802
Ameryka Północna 6 1 1 12 20
Azja i Azja Mniejsza
43 9 137 144 333
Oceania 12 1 8 45 70
Razem 311 57 692 972 2032

Najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Afryce (Kamerun, Zambia, Tanzania, Madagaskar, Kongo, RPA, Rwanda, …), Ameryce Płd. i Środkowej (Brazylia, Argentyna, Boliwia, Peru, Ekwador, Paragwaj, …) oraz w Azji (Kazachstan, Izrael, Japonia, Uzbekistan, Tajwan, …).

Film

Wierni do końca – świadectwo misjonarzy

Facebook