Drukuj
Kategoria: Ważne wydarzenia

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

55. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

19 września 2021 roku

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest inicjatywą podjętą przez Kościół Rzymskokatolicki, a zaproponowaną przez Sobór Watykański II. W Polsce obchodzony jest on w trzecią niedzielę września.

Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica (4.12.1963):

W celu skuteczniejszego umacniania różnorodnych form apostolstwa w zakresie środków społecznego przekazu, zgodnie z postanowieniem biskupów, należy ustanowić we wszystkich diecezjach świata dzień, w którym każdego roku wierni będą pouczani o swoich obowiązkach pod tym względem, zachęcani do zanoszenia w tej intencji modlitw i do składania na ten cel ofiar, które winny być przeznaczane na organizowanie i utrzymywanie instytucji i przedsięwzięć, popieranych na tym polu przez Kościół, stosownie do potrzeb świata katolickiego (nr 18).

Sam papież Paweł VI, autor pierwszego Orędzia potwierdza też, że inicjatywa bierze początek z ducha soboru: Jesteśmy szczęśliwi, mogąc ponownie zwrócić się do was z okazji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, ustanowionego przez Ekumeniczny Sobór Watykański II (Orędzie, 1974).

Po raz pierwszy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzono na polecenie papieża Pawła VI w niedzielę 7.05.1967, natomiast pierwsze orędzie ukazało się 2 maja tegoż roku. Ojciec Święty ustalił jego obchody na niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, przy czym episkopaty krajowe otrzymały możliwość ustalania swojej daty. W Polsce ten dzień obchodzony jest w trzecią niedzielę września.

Papieskie orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Zagadnienia związane ze współczesnymi mediami:


53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

15 września 2019 roku

Temat: «Wszyscy tworzymy jedno» (Ef 4, 25). Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich.


52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

16 września 2018 roku

Temat: „Prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Fake news a dziennikarstwo pokoju.


51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

17 września 2017 roku

Temat: "«Nie lękaj się, bo jestem z tobą» (Iz 43, 5). Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach".


50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

18 września 2016 roku

Temat: "Komunikacja i miłosierdzie – owocne spotkanie".


49. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

20 września 2015 roku

Temat: "Przekaz ukazujący rodzinę jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości" .


48. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

21 września 2014 roku

Temat: "Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania".


47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

15 września 2013 roku

Temat: "Sieci społecznościowe: bramy prawdy i wiary, nowe miejsca ewangelizacji".

Benedykt XVI, Orędzie na 47. ŚDŚSP 2013 – "Sieci społecznościowe: bramy prawdy i wiary, nowe miejsca ewangelizacji"


46. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

16 września 2012 roku

"Kiedy milczenie i słowa wzajemnie się dopełniają, komunikacja nabiera wartości i znaczenia."

Benedykt XVI, Orędzie na 46. ŚDŚSP 2012 – "Milczenie i słowo drogą ewangelizacji".

Film, "Milczenie i słowo" »