• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

  • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
  • www.kerygma.pl

    Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

    Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

Aktualne...

tempus fugit, aeternitas manet

 

Kalendarz liturgiczny i duszpasterski
oraz niektóre inne ważne wydarzenia…

 

 

Anno Domini 2023:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Anno Domini 2022:   IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

 

» Niedziele « » Święta « » Wydarzenia ogólnokościelne «

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Wtorek, 1 września 2015 roku

Błogosławieństwo ze Mszy św. "Na rozpoczęcie roku szkolnego"

Bóg, źródło wszelkiego błogosławieństwa, *
niech wam hojnie udzieli łaski i przez cały rok strzeże zdrowia waszej duszy i ciała. W. Amen.

Niech Bóg zachowa w was prawdziwą wiarę, *
da niewzruszoną nadzieję * i cierpliwą miłość, która wszystko przetrwa. W.Amen.

Niech Bóg w pokoju kieruje waszym życiem i waszą pracą *
dzisiaj i zawsze wysłucha waszą modlitwę * i doprowadzi was do życia wiecznego. W. Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty. W. Amen.

Początek roku szkolnego 2015

Ministrantów, lektorów oraz scholę

– zapraszamy do zakrystii przed Mszą św. byśmy mogli przygotować oprawę liturgiczną szkolnej uroczystości.

Facebook